Ří­mskokatolická farnost Luže, Komenského 137, 538 54 LUŽE, tel.: 469 671 110;469311139; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pořad bohoslužeb v lužské farnosti 

________________________________     


Farnost má adresu živého vysílání na YouTube najdete ji na adrese - Římskokatolická farnost Luže. Stačí kliknout na živé vysílání na úvodní straně našeho webu na liště vedle pořadu bohoslužeb
   

Před mši sv. zpovídím 30 min. před začátkem bohoslužby, v neděli od 9.00 na Chlumku.


_____________________________________________


23. 9. – pátek – sv. Pia z Pietrelciny, kněze
17.00 - sv. zpověď pro biřmovance u sv. Bartoloměje popřípadě také po mši sv.
18.00 – sv. Bartoloměj
- za + Milana Marhola


24. 9. – sobota
10.00 – zkouška pro ministranty na Chlumku
18.30 – Řepníky

25. 9. - neděle – CHLUMEK – P. MARIA – 26. neděle v mezidobí - biřmování v naší farnosti - Mons. J. Kajnek
9.30 –
na poděkování za 11 let manželství a za obě děti s prosbou o požehnání do dalšího života - ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ

26. 9. -
pondělí – tichá adorace
18.00 – sv. Bartoloměj
- za + Zdeňka Jiráně

27. 9. – úterý – sv. Vincence z Paula, kněze

28. 9. – středa - Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa
9.30 – Chlumek 
- za farníky
14.30 – Střemošice – kaple sv. Václava a žehnání obrazu sv. Huberta
- za rodinu Drábkovu

29. 9. – čtvrtek – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
7.30 –sv. Bartoloměj
- na úmysl dárce

30. 9. – pátek – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
18.00 – sv. Bartoloměj
- za Václava Zárubu a rodiče

1. 10. – sobota – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
8.00 – sv. Bartoloměj – na úmysl dárce
12.00 - svatba na Chlumku - Lenka Holomková a Filip Havrda
15.00 -
pouť CHARIT na Chlumek za trpící a nemocné - Mons. Jan Paseka
Těšit se můžete také na koncert smíšeného pěveckého sboru Salvátor pod vedením Tomáše Židka či přednášku o historii poutního místa. Pro poutníky je tradičně připraveno občerstvení a zábava pro děti.


18.30 – Řepníky - mše sv. s nedělní platností


2. 10. - neděle – CHLUMEK – P. MARIA – 27. neděle v mezidobí
9.30 – za rodiče Pravcovy a oboje prarodiče - ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ


Poznámka:


18. 9. sbírka na církevní školství – vybralo se – 4.711,- Kč.

Setkání prvokomunikantů s biskupem bylo zrušeno

Misijní most modlitby 22. října na Chlumku
Náboženství na faře se už rozběhlo - ve středu od 13.00, pro 2.,3.,4. třídu

Chroustovice - vyuka náboženství v roce2022-23 - úterý od 13.00
Řepníky - pátek - od 13.00

Prosím o vyplnění přihlášek, vyplněné přihlášky předejte nikoliv škole, ale ke mně do schránky na faru. Děkuji.


19.9. - setkání pro biřmovance na faře od 19.00


Obnova Mariánské družiny se sestrou Romanou – setkají se na faře po mši, další setkání v novém školním roce 2022 -23


18. září - sbírka na školství v diecézi
23. října - papežská misíjní díla


1.,2.,3.tř. - náboženství na faře od – od 12.50 od 14.00

Další skupina /5. až 9. tř./ náboženství od 14.00 a 15.00 na faře s katechetkou Johankou Jiráskovou

Úklid kostela NA Chlumku dle rozpisu vždy 2. sobota v měsíci.

Č.účtu farnosti Luže: je možné peníze poslat na účet 1142883309/0800

_________________________________________________________