PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ V ČASE PANDEMIE COVID - 19: