Svátost nemocných se v naší farnosti uděluje při společném slavení v rámci mši svaté pravidelně jedenkrát do roka (zpravidla na jaře), individuálně dle potřeby kdykoliv. V případech, kdy např. dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu nemocného či starého člověka, je dobré se na nás obrátit co nejdříve. Kněz rád svátostí nemocných poslouží potřebným, a to ve zdravotnických zařízeních nebo u vás doma.