Květnové setkání misijního klubka se neslo v duchu svátku matek. Přemýšleli jsme na tím, kým pro nás je naše maminka a jak se o nás stará. Napsali jsme maminkám dopis a připomněli si, že máme i nebeskou maminku Pannu Marii. Na závěr setkání jsme tvořili výrobky na misijní jarmark.

altaltaltalt