Na březnovém setkání misijního klubka jsme si četli biblický text - Modlitba v Getsemanech (Mt 26, 36-46) a zamýšleli jsme se na tím, jak je potřebné modlit se a obětovat své těžkosti za druhé. Potom jsme společně vytvořili misijní most z jednotlivých světových kontinentů a doplnili ho ústřižky z kartiček Kintuadi. Na misijní jarmark jsme ozdobili svíčky jarními a velikonočními motivy a vyrobili voňavá "mejdlíčka". Na závěr setkání jsme si připravili misijní křížovou cestu, kterou jsme se modlili společně s farníky o 4. neděli postní.

altaltaltaltaltalt