Milí farníci, 
obracím se na vás s krátkým slovem do dalšího týdne. Stále platí, že jsem k dispozici na telefonu 604 179073, mše sv. jsou zatím stále omezené dle rozhodnutí biskupa Jana do 10 osob i s knězem, ministranty, varhaníkem a kostelníkem, proto na webu píšu 6 osob. Pokud se něco změní napíšu. Je možné se přihlásit na mši sv. u paní Kostelecké, nebo také u mě. Vím, že je to nezvyklé, přihlásit se, ale je to dané situací ve které se nacházíme. Díky, že to přijímáte. V kostele bude možné se zapsat na papíře. Pro starší generaci připomínám sv. nemocných u sv. Bartoloměje v tomto týdnu - po., st., a pátek.
Přednostně je potřeba dát místo těm, kdo mají úmysl mše sv., díky. 
Promluvu k k neděli 18. 10.  https://youtu.be/j-S-FSpnwz0
S požehnáním a přáním pevného zdraví
o. Josef