Ve dnech 20.-21.7.2011 proběhlo natáčení varhanní hudby pro Český rozhlas Vltava v rámci projektu redaktora Radka Rejška Historické varhany Čech a Moravy.
Koncertní varhaníci Jaroslav Tůma a Karel Paukert si s chutí zahráli na podle jejich slov výjimečný nástroj.

Zazněly hlavně skladby J. S. Bacha, např.:
 Fantazie a fuga a moll BWV 904
 Fuga A dur BWV 949
 Fantazie a fuga a moll BWV 944
Karel Paukert nám do kroniky napsal:
Dlouho očekávané varhany pro chrám P. Marie na Chlumku v Luži jsou radostnou skutečností a důstojným protějškem Alliprandiho architektury. Jako malý chlapec jsem často vedl jako ministrant procesí ze Skutče. Třímaje korouhvičku, vždycky jsem skoro bez dechu anticipoval skvostnou siluetu chrámu, která se vynořila za štěpánovským lesem. Teď, když jsem se po více než šedesáti letech vrátil jako koncertní varhaník, abych natočil krátký recitál pro pražské rádio, moje radost je nesmírná. Blahopřeji všem, kteří se na tomto projektu podíleli, ale zvláště panu Rudolfu Valentovi, zhotoviteli tohoto krásného nástroje, který budevelkým obohacením liturgie a koncertního života ve Východních Čechách.
Karel Paukert, česko-americký varhaník, Cleveland, Ohio, USA

Aktualizováno ( Neděle, 18 Září 2011 20:13 )