Prohlášení českých a moravských biskupů
k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020
Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků
shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další
církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou
z tohoto důvodu svými biskupy do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních
bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit
v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které
zůstanou v rámci možností otevřeny.
Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.
Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.
Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení
epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci
rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění
hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život
věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná
modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru
a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme
aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo
Růžencem.
Žehnáme Vám i Vašim blízkým!
Jménem biskupů České biskupské konference
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK