Liturgický kalendář Printview

Liturgický kalendář


Filter Filtering for"" Tooltip        

datumsvatekcirkev1ctenizalm2ctenievangeliumnazevbarva
20.01.2001     Nm 6,22-27 Zl 67 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21 B  
20.01.2002 Karina   1Jan 2,22-28 Zl 98   Jan 1,19-28 B  
20.01.2003 Radmila   1Jan 2,29-3,6 Zl 98   Jan 1,29-34 B  
20.01.2004 Diana   Sir 24,1-4.12-16 Zl 147 Ef 1,3-6.15-18 Jan 1,1-18   B
20.01.2005 Dalimil sv. Telesfor 1Jan 3,11-21 Zl 100   Jan 1,43-51 B  
20.01.2006     Iz 60,1-6 Zl 72 Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12   B
20.01.2007 Vilma sv. Rajmund z Penafortu 1Jan 3,22-4,6 Zl 2   Mt 4,12-17.23-25 B  
20.01.2008 ¬estm¡r sv. Severin 1Jan 4,7-10 Zl 72   Mk 6,34-44 B  
20.01.2009 Vladan sv. Juli n 1Jan 4,11-18 Zl 72   Mk 6,45-52 B  
20.01.2010   sv. Agathon (Dobromil) 1Jan 4,19-5,4 Zl 72   Lk 4,14-22a B  
20.01.2011 Bohdana ct. Marie Elekta Iz 55,1-11 Iz 12,2-3.4bcd.5-6 1Jan 5,1-9 Mk 1,6b-11 Sv tek Kýtu P nØ B
20.01.2012 Pravoslav sv. Probus (Pravoslav) Zid 1,1-6 Zl 97   Mk 1,14-20   Z
20.01.2013 Edita sv. Hilarius z Poitiers Zid 2,5-15 Zl 8   Mk 1,21b-28 £terì 1. tìdne v mezidob¡ Z
20.01.2014 Radovan sv. S va Srbskì Zid 2,14-18 Zl 105   Mk 1,29-39 stýeda 1. tìdne v mezidob¡ Z
20.01.2015 Alice sv. Pavel Poustevn¡k Zid 3,7-14 Zl 95   Mk 1,40-45 Ÿtvrtek 1. tìdne v mezidob¡ Z
20.01.2016 Ctirad sv. Marcel I. Zid 4,1-5.11 Zl 78   Mk 2,1-12 p tek 1. tìdne v mezidob¡ Z
20.01.2017 Drahoslav sv. Anton¡n Velikì Zid 4,12-16 Zl 19   Mk 2,13-17 sobota 1. tìdne v mezidob¡ B
20.01.2018 Vladislav   1Sam 3,3b-10.19 Zl 40(39) 1Kor 6,13c-15a.17-20 Jan 1,35-42   Z
20.01.2019 Doubravka sv. M rius a Marta a jejich synov‚ Zid 5,1-10 Zl 110   Mk 2,18-22 pondØl¡ 2. tìdne v mezidob¡ Z
20.01.2020 Ilona sv. Fabi n a æebesti n Zid 6,10-20 Zl 111   Mk 2,23-28 £terì 2. tìdne v mezidob¡ Z
20.01.2021     Zid 7,1-3.15-17 Zl 110   Mk 3,1-6   C
20.01.2022 Slavom¡r sv. Vincenc Zid 7,25-8,6 Zl 40   Mk 3,7-12 Ÿtvrtek 2. tìdne v mezidob¡ Z
20.01.2023   sv. Ildefons Zid 8,6-13 Zl 85   Mk 3,13-19   Z
20.01.2024 Milena   Zid 9,2-3.11-14 Zl 47   Mk 3,20-21   B
20.01.2025     Jon 3,1-5.10 Zl 25(24) 1Kor 7,29-31 Mk 1,14-20   Z
20.01.2026 Zora sv. Timotej (Bohuslav) a Titus Zid 9,15.24-28 Zl 98   Mk 3,22-30   B
20.01.2027 Ingrid   Zid 10,1-10 Zl 40   Mk 3,31-35   Z
20.01.2028     Zid 10,11-18 Zl 110   Mk 4,1-20   B
20.01.2029 Zdislava sv. Sulpicius Zid 10,19-25 Zl 24   Mk 4,21-25 Ÿtvrtek 3. tìdne v mezidob¡ Z
20.01.2030 Robin sv. Martina Zid 10,32-39 Zl 37   Mk 4,26-34 p tek 3. tìdne v mezidob¡ Z
20.01.2031 Marika sv. Jan Bosko Zid 11,1-2.8-19 Lk 1   Mk 4,35-41   B
20.02.2001 Hynek sv. Pionius Dt 18,15-20 Zl 95(94) 1Kor 7,32-35 Mk 1,21-28   Z
20.02.2002 Nela Sv tek Uveden¡ P nØ do chr mu Mal 3,1-4 Zl 24(23) Zid 2,14-18 Lk 2,22-40 B  
20.02.2003 Bla§ej sv. Bla§ej, sv. Ansgar (Oskar) Zid 12,1-4 Zl 22   Mk 5,21-43 £terì 4. tìdne v mezidob¡ Z
20.02.2004 Jarmila   Zid 12,4-7.11-15 Zl 103   Mk 6,1-6   Z
20.02.2005 Dobromila sv. Ag ta (H ta, Dobruçe) Zid 12,18-19.21-24 Zl 48   Mk 6,7-13 Ÿtvrtek 4. tìdne v mezidob¡ C
20.02.2006 Vanda sv. Pavel Miki a druhov‚ Zid 13,1-8 Zl 27   Mk 6,14-29 p tek 4. tìdne v mezidob¡ C
20.02.2007 Veronika sv. Richard Zid 13,15-17.20-21 Zl 23   Mk 6,30-34   Z
20.02.2008 Milada   Job 7,1-4.6-7 Zl 147(148) 1Kor 9,16-19.22-23 Mk 1,29-39   Z
20.02.2009 Apolena sv. Apollonie Gn 1,1-19 Zl 104   Mk 6,53-56   Z
20.02.2010 Mojm¡r sv. Scholastika Gn 1,20-2,4a Zl 8   Mk 7,1-13 £terì 5. tìdne v mezidob¡ B
20.02.2011 Bo§ena Panna Maria Lourdsk  Gn 2,4b-9.15-17 Zl 104   Mk 7,14-23 stýeda 5. tìdne v mezidob¡ Z
20.02.2012     Gn 2,18-25 Zl 128   Mk 7,24-30   Z
20.02.2013     Gn 3,1-8 Zl 32   Mk 7,31-37   Z
20.02.2014   sv. Valentin Gn 3,9-24 Zl 90   Mk 8,1-10   Z
20.02.2015     Lv 13,1-2.45-46 Zl 32(31),1-2.5.11 1Kor 10,31-11,1 Mk 1,40-45   Z
20.02.2016 Ljuba sv. Juli na Gn 4,1-15.25 Zl 50   Mk 8,11-13 pondØl¡ 6. tìdne v mezidob¡ Z
20.02.2018 Gizela sv. Simeon Gn 8,6-13.20-22 Zl 116B   Mk 8,22-26   Z
20.02.2019 Patrik   Gn 9,1-13 Zl 102   Mk 8,27-33   Z
20.02.2020   sv. Nikefor Gn 11,1-9 Zl 33   Mk 8,34-9,1   Z
20.02.2021 Lenka sv. Petr Damiani Zid 11,1-7 Zl 145   Mk 9,2-13   Z
20.02.2022 Petr sv tek Stolce sv. Petra Iz 43,18-19.21-22.24b-25 Zl 41(40) 2Kor 1,18-22 Mk 2,1-12 7. nedØle v mezidob¡ Z
20.02.2023 Svatopluk sv. Polykarp Sir 1,1-10 Zl 93   Mk 9,14-29   C
20.02.2024   sv. Modest Sir 2,1-13 Zl 37   Mk 9,30-37   Z
20.02.2025 Liliana sv. Valburga Jl 2,12-18 Zl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17 2Kor 5,20-6,2 Mt 6,1-6.16-18 PopeleŸn¡ stýeda F
20.02.2026 Dorota sv. Alexandr Dt 30,15-20 Zl 1   Lk 9,22-25 Ÿtvrtek po PopeleŸn¡ stýedØ F
20.02.2027 Alexandr sv. Gabriel od Bolestn‚ Panny Marie Iz 58,1-9a Zl 51   Mt 9,14-15 p tek po PopeleŸn¡ stýedØ F
20.02.2028 Lum¡r sv. Roman Iz 58,9b-14 Zl 86   Lk 5,27-32 sobota po PopeleŸn¡ stýedØ F
20.03.2001   sv. Suitbert Gn 9,8-15 Zl 25(24) 1Petr 3,18-22 Mk 1,12-15   F
20.03.2002 Ane§ka sv. Simplicius Lv 19,1-2.11-18 Zl 19   Mt 25,31-46 pondØl¡ 1. postn¡ho tìdne F
20.03.2003 Kamil sv. Kunhuta Iz 55,10-11 Zl 34   Mt 6,7-15 £terì 1. postn¡ho tìdne F
20.03.2004 Stela sv. Kazim¡r Jon 3,1-10 Zl 51   Lk 11,29-32 stýeda 1. postn¡ho tìdne F
20.03.2005 Kazim¡r sv. Teofil (Bohumil) Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh Zl 138   Mt 7,7-12 Ÿtvrtek 1. postn¡ho tìdne F
20.03.2006 Miroslav   Ez 18,21-28 Zl 130   Mt 5,20-26   F
20.03.2007 Tom ç sv. Perpetua a Felicita ( Bla§ena) Dt 26,16-19 Zl 119   Mt 5,43-48 sobota 1. postn¡ho tìdne F
20.03.2008 Gabriela sv. Jan z Boha Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 Zl 116(115) Rim 8,31b-34 Mk 9,2-10   F
20.03.2009     Dan 9,4b-10 Zl 79   Lk 6,36-38   F
20.03.2010 Viktorie sv. Jan Ogilvie Iz 1,10.16-20 Zl 50   Mt 23,1-12 £terì 2. postn¡ho tìdne F
20.03.2011   sv. Eulogius z Kordoby Jer 18,18-20 Zl 31   Mt 20,17-28   F
20.03.2012   sv. Kvirin Jer 17,5-10 Zl 1   Lk 16,19-31   F
20.03.2013 R…§ena sv. Patricie (Vlasta) Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 Zl 105   Mt 21,33-43.45-46 p tek 2. postn¡ho tìdne F
20.03.2014 R£t, Matylda sv. Matylda Mich 7,14-15.18-20 Zl 103   Lk 15,1-3.11-32 sobota 2. postn¡ho tìdne F
20.03.2015 Ida sv. Longin Ex 20,1-17 Zl 19(18) 1Kor 1,22-25 Jan 2,13-25   F
20.03.2016 Elena, Herbert sv. Heribert 2Kral 5,1-15a Zl 42   Lk 4,24-30   F
20.03.2017 Vlastimil sv. Patrik Dan 3,25.34-43 Zl 25   Mt 18,21-35 £terì 3. postn¡ho tìdne F
20.03.2018 Eduard sv. Cyril Jeruzal‚mskì Dt 4,1.5-9 Zl 147   Mt 5,17-19 stýeda 3. postn¡ho tìdne F
20.03.2019 Josef Slavnost sv. Josefa 2Sam 7,4-5a.12-14a.16 Zl 89(88) Rim 4,13.16-18.22 Mt 1,16.18-21.24a B  
20.03.2020   sv. Archip Oz 14,2-10 Zl 81   Mk 12,28b-34   F
20.03.2021 Radek bl. Serapion Oz 6,1-6 Zl 51   Lk 18,9-14 sobota 3. postn¡ho tìdne F
20.03.2022 Leona sv. Epafrodit 2Kron 36,14-16.19-23 Zl 137(136) Ef 2,4-10 Jan 3,14-21   R
20.03.2023 Ivona sv. Turibius z Mongroveja Iz 65,17-21 Zl 30   Jan 4,43-54   F
20.03.2024 Gabriel   Ez 47,1-9.12 Zl 46   Jan 5,1-3a.5-16   F
20.03.2025 Mari n Slavnost ZvØstov n¡ P nØ Iz 7,10-14 Zl 40(39) Zid 10,4-10 Lk 1,26-38 B  
20.03.2026 Emanuel   Ex 32,7-14 Zl 106   Jan 5,31-47   F
20.03.2027 Dita sv. Rupert Mdr 2,1a.12-22 Zl 34   Jan 7,1-2.10.25-30 p tek 4. postn¡ho tìdne F
20.03.2028     Jer 11,18-20 Zl 7   Jan 7,40-53   F
20.03.2029 TaԠna bl. Ludolf (Slavomil) Jer 31,31-34 Zl 51(50) Zid 5,7-9 Jan 12,20-33   F
20.03.2030   sv. Jan Klimak Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Zl 23   Jan 8,1-11   F
20.03.2031 Quido bl. Balb¡na Nm 21,4b-9 Zl 102   Jan 8,21-30 £terì 5. postn¡ho tìdne F
20.04.2001 Hugo sv. Makarius (Blahom¡r) Dan 3,14-20.91-92.95 Dan 3   Jan 8,31-42 stýeda 5. postn¡ho tìdne F
20.04.2002 Erika   Gn 17,3-9 Zl 105   Jan 8,51-59   F
20.04.2003 Richard sv. Nikita Jer 20,10-13 Zl 18   Jan 10,31-42 p tek 5. postn¡ho tìdne F
20.04.2004 Ivana sv. Izidor Ez 37,21-28 Jer 31   Jan 11,45-56 sobota 5. postn¡ho tìdne F
20.04.2005 Miroslava   Iz 50,4-7 Zl 22(21) Flp 2,6-11 Mk 14,1-15,47   C
20.04.2006 Vendula sv. Notger Iz 42,1-7 Zl 27   Jan 12,1-11   F
20.04.2007     Iz 49,1-6 Zl 71   Jan 13,21-33.36-38   F
20.04.2008 Ema sv. Albert Iz 50,4-9a Zl 69   Mt 26,14-25   F
20.04.2009     Ex 12,1-8.11-14 Zl 116(115) 1Kor 11,23-26 Jan 13,1-15   B
20.04.2011 Izabela B¡l  sobota       B¡l  sobota -  
20.04.2012 Julius   Sk 10,34a.37-43 Zl 118(117) Kol 3,1-4 Jan 20,1-9   B
20.04.2013   sv. Martin I. Sk 2,14.22b-33 Zl 16   Mt 28,8-15   B
20.04.2014 Vincenc sv. Lambert Sk 2,36-41 Zl 33   Jan 20,11-18 £terì velikonoŸn¡ho okt vu B
20.04.2015 Anast zie sv. Anast zie Sk 3,1-10 Zl 105   Lk 24,13-35 stýeda velikonoŸn¡ho okt vu B
20.04.2016 Irena sv. Bernadetta Soubirousov  Sk 3,11-26 Zl 8   Lk 24,35-48 Ÿtvrtek velikonoŸn¡ho okt vu B
20.04.2017 Rudolf sv. Inocenc Sk 4,1-12 Zl 118   Jan 21,1-14 p tek velikonoŸn¡ho okt vu B
20.04.2018 Valerie sv. Krescenc (Rostislav) Sk 4,13-21 Zl 118   Mk 16,9-15 sobota velikonoŸn¡ho okt vu B
20.04.2019 Rostislav sv. Ema Sk 4,32-35 Zl 118(117) 1Jan 5, 1-6 Jan 20,19-31   B
20.04.2020 Marcela sv. Hugo Sk 4,23-31 Zl 2   Jan 3,1-8   B
20.04.2021 Alexandra sv. Anselm Sk 4,32-37 Zl 93   Jan 3,7b-15 £terì 2. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.04.2022 Ev§enie sv. Leonid Sk 5,17-26 Zl 34   Jan 3,16-21 stýeda 2. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.04.2023     Sk 13,46-49 Zl 96(95)   Jan 10,11-16 C  
20.04.2024     Sk 5,34-42 Zl 27   Jan 6,1-15   B
20.04.2025 Marek Sv tek sv. Marka 1 Pt 5,5b-14 Zl 89   Mk 16,15-20 C  
20.04.2026 Oto sv. Richarius Sk 3,13-15.17-19 Zl 4,2.4.7.9 1Jan 2,1-5a Lk 24,35-48   B
20.04.2027 Jaroslav sv. Zita Sk 6,8-15 Zl 119   Jan 6,22-29   B
20.04.2028 Vlastislav sv. Petr Chanel - sv. Ludv¡k Maria Grignion Sk 7,51-8,1a Zl 31   Jan 6,30-35 £terì 3. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.04.2029 Robert Sv tek sv. Kateýiny Siensk‚ 1Jan 1,5-2,2 Zl 103   Mt 11,25-30 B  
20.04.2030 Blahoslav sv. Zikmund Sk 8,26-40 Zl 66   Jan 6,44-51 Ÿtvrtek 3. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.05.2001 Sv tek pr ce DØln¡k sv. Josef Gn 1,26-2,3 Zl 90(89)   Mt 13,54-58 B  
20.05.2002 Zikmund sv. Atan ç Sk 9,31-42 Zl 116   Jan 6,60-69 sobota 3. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.05.2003 Alexej Sv tek sv. Filipa a Jakuba Sk 4,8-12 Zl 118(117) 1Jan 3,1-2 Jan 10,11-18 4. nedØle velikonoŸn¡ B
20.05.2004     Sk 11,1-18 Zl 42   Jan 10,1-10   B
20.05.2005 Klaudie sv. Gothard Sk 11,19-26 Zl 87   Jan 10,22-30 £terì 4. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.05.2006 Radoslav sv. Jan Sarkander Sk 12,24-13,5a Zl 67   Jan 12,44-50   C
20.05.2007 Stanislav sv. Benedikt II. Sk 13,13-25 Zl 89   Jan 13,16-20 Ÿtvrtek 4. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.05.2008 St tn¡ sv tek Panna Maria, Prostýednice vçech milost¡ Sk 13,26-33 Zl 2   Jan 14,1-6 p tek 4. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.05.2009 Ctibor sv. Hermus Sk 13,44-52 Zl 98   Jan 14,7-14 sobota 4. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.05.2010 Bla§ena sv. Izidor Sk 9,26-31 Zl 22(21) 1Jan 3,18-24 Jan 15,1-8 5. nedØle velikonoŸn¡ B
20.05.2011 Svatava sv. Ign c z L coni Sk 14,5-18 Zl 115   Jan 14,21-26 pondØl¡ 5. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.05.2012 Pankr c sv. Pankr c, sv. Nereus a Achilleus Sk 14,19-28 Zl 145   Jan 14,27-31a £terì 5. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.05.2013 Serv c sv. Ondýej Hubert Fournet Sk 15,1-6 Zl 122   Jan 15,1-8 stýeda 5. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.05.2014 Bonif c Sv tek sv. MatØje, apoçtola Sk 1,15-17.20-26 Zl 113(112) Jan 15,9-17 C    
20.05.2015 ¦ofie sv. ¦ofie Sk 15,22-31 Zl 57   Jan 15,12-17 p tek 5. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.05.2016     Rim 8,31b-39 Zl 69(68)   Mt 10,17-22 C  
20.05.2017 Aneta sv. Paschal Baylon Sk 10,25-26.34-35.44-48 Zl 98(97) 1Jan 4,7-10 Jan 15,9-17   B
20.05.2018   sv. Jan I. Sk 16,11-15 Zl 149   Jan 15,26-16,4a   B
20.05.2019 Ivo   Sk 16,22-34 Zl 138   Jan 16,5-11   B
20.05.2020     Sk 17,15.22-18,1 Zl 148   Jan 16,12-15   B
20.05.2021 Monika   Sk 1,1-11 Zl 47(48) Ef 1,17-23 Mk 16,15-20   B
20.05.2022 Emil sv. Julie Sk 18,9-18 Zl 47   Jan 16,20-23a p tek 6. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.05.2023 Vladim¡r sv. Jan Kýtitel de Rossi Sk 18,23-28 Zl 47   Jan 16,23b-28 sobota 6. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.05.2024 Jana   Sk 1,15-17.20-26 Zl 103(102) 1Jan 4,11-16 Jan 17,11b-19   B
20.05.2025 Viola   Sk 19,1-8 Zl 68   Jan 16,29-33   B
20.05.2026 Filip sv. Filip Neri Sk 20,17-27 Zl 68   Jan 17,1-11a £terì 7. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.05.2027 Valdemar sv. Augustin z Canterbury Sk 20,28-38 Zl 68   Jan 17,11b-19   B
20.05.2029 Maxmili n sv. Maximin Sk 25,13b-21 Zl 103   Jan 21,15-19 p tek 7. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.05.2030 Ferdinand sv. Zdislava Sk 28,16-20.30-31 Zl 11   Jan 21,20-25 sobota 7. velikonoŸn¡ho tìdne B
20.06.2002 Jarmil sv. Marcelin a Petr Tob 2,9-14 Zl 112   Mk 12,13-17 £terì 9. tìdne v mezidob¡ Z
20.06.2003 Tamara sv. Karel Lwanga a druhov‚ Tob 3,1-11a.16-17a Zl 25   Mk 12,18-27 stýeda 9. tìdne v mezidob¡ C
20.06.2005 Dobroslav sv. Bonif c Tob 11,5-17 Zl 146   Mk 12,35-37 p tek 9. tìdne v mezidob¡ C
20.06.2006 Norbert sv. Norbert Tob 12,1.5-15.20 Tob 13   Mk 12,38-44   B
20.06.2007 Iveta/Slavoj sv. Robert Dt 4,32-34.39-40 Zl 33(32) Rim 8,14-17 Mt 28,16-20   B
20.06.2008 Medard sv. Medard 2Kor 1,1-7 Zl 34   Mt 5,1-12   Z
20.06.2009 Stanislava sv. Efr‚m Syrskì 2Kor 1,18-22 Zl 119   Mt 5,13-16 £terì 10. tìdne v mezidob¡ Z
20.06.2010 Gita sv. Maxim 2Kor 3,4-11 Zl 99   Mt 5,17-19   Z
20.06.2011 Bruno sv. Barnab ç Ex 24,3-8 Zl 116(115) Zid 9,11-15 Mk 14,12-16.22-26 TØla a krve P nØ B
20.06.2012 Antonie sv. Jan z Fakunda 2Kor 4,7-15 Zl 116B   Mt 5,27-32 p tek 10. tìdne v mezidob¡ Z
20.06.2013 Anton¡n sv. Anton¡n z Padovy 2Kor 5,14-21 Zl 103   Mt 5,33-37 sobota 10. tìdne v mezidob¡ B
20.06.2014 Roland sv. Anast z Ez 17,22-24 Zl 92(91) 2Kor 5,6-10 Mk 4,26-34 11. nedØle v mezidob¡ Z
20.06.2015 V¡t sv. V¡t 2Kor 6,1-10 Zl 98   Mt 5,38-42 pondØl¡ 11. tìdne v mezidob¡ Z
20.06.2016     2Kor 8,1-9 Zl 146   Mt 5,43-48   Z
20.06.2017 Adolf   2Kor 9,6-11 Zl 112   Mt 6,1-6.16-18   Z
20.06.2018 Milan sv. Marina 2Kor 11,1-11 Zl 111   Mt 6,7-15 Ÿtvrtek 11. tìdne v mezidob¡ Z
20.06.2019   sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald Oz 11,1.3-4.8c-9 Iz 12,2-3.4bcd.5-6 Ef 3,8-12.14-19 Jan 19,31-37   B
20.06.2020   sv. Silverius Iz 61,9-11 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd Ef 3,8-12.14-19 Lk 2,41-51   B
20.06.2021 Alois sv. Alois Gonzaga Job 38,1.8-11 Zl 107(106) 2Kor 5,14-17 Mk 4,35-41   Z
20.06.2022 Pavla sv. Jan Fisher a Tom ç More Gn 12,1-9 Zl 33   Mt 7,1-5 pondØl¡ 12. tìdne v mezidob¡ Z
20.06.2023   sv. Josef Cafasso Gn 13,2.5-18 Zl 15   Mt 7,6.12-14   Z
20.06.2024 Jan Slavnost Narozen¡ sv. Jana Kýtitele Iz 49,1-6 Zl 139 Sk 13,22-26 Lk 1,57-66.80 B  
20.06.2025 Ivan sv. Vil‚m, ct. Ivan Gn 16,1-12.15-16 Zl 106   Mt 7,21-29 Ÿtvrtek 12. tìdne v mezidob¡ Z
20.06.2026 Adriana sv. Jan a Pavel Gn 17,1.5.9-10.15-22 Zl 128   Mt 8,1-4 p tek 12. tìdne v mezidob¡ Z
20.06.2027 Ladislav   Gn 18,1-15 Lk 1   Mt 8,5-17   Z
20.06.2029 Petr a Pavel Slavnost sv. Petra a Pavla Sk 12,1-11 Zl 34(33) 2Tim 4,6-8.17-18 Mt 16,13-19 C  
20.06.2030     Gn 19,15-29 Zl 26   Mt 8,23-27   Z
20.07.2001 Jaroslava   Gn 21,5.8-20 Zl 34   Mt 8,28-34   Z
20.07.2002 Patricie sv. Ota Gn 22,1-19 Zl 116A   Mt 9,1-8 Ÿtvrtek 13. tìdne v mezidob¡ Z
20.07.2003 Radom¡r Sv tek sv. Tom çe Ef 2,19-22 Zl 117(116) Jan 20,24-29 C    
20.07.2004 Prokop sv. Prokop Gn 27,1-5.15-29 Zl 135   Mt 9,14-17   B
20.07.2005 St tn¡ sv tek - Den slovanskìch vØrozvØst… Slavnost sv. Cyrila a MetodØje Iz 61,1-3a Zl 117(116) 2Kor 4,1-2.5-7 Lk 10,1-9   B
20.07.2006 St tn¡ sv tek - Mistr Jan Hus sv. Marie Gorettiov  Gn 28,10-22a Zl 91   Mt 9,18-26 pondØl¡ 14. tìdne v mezidob¡ Z
20.07.2007 Bohuslava sv. Wilibald Gn 32,23-33 Zl 17   Mt 9,32-38 £terì 14. tìdne v mezidob¡ Z
20.07.2010     Gn 46,1-7.28-30 Zl 37   Mt 10,16-23   Z
20.07.2011 Olga Sv tek sv. Benedikta Pr 2,1-9 Zl 34(33)   Mt 19,27-29 B  
20.07.2012   sv. Jan Qualbert Am 7,12-15 Zl 85(84) Ef 1,3-14 Mk 6,7-13   Z
20.07.2013 Mark‚ta sv. Jindýich Ex 1,8-14.22 Zl 124   Mt 10,34-11,1 pondØl¡ 15. tìdne v mezidob¡ Z
20.07.2014 Karol¡na bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis Ex 2,1-15a Zl 69   Mt 11,20-24 £terì 15. tìdne v mezidob¡ Z
20.07.2015   sv. Bonaventura Ex 3,1-6.9-12 Zl 103   Mt 11,25-27   B
20.07.2016     Ex 3,13-20 Zl 105   Mt 11,28-30   Z
20.07.2017 Martina sv. ¬eslav a Hyacint Ex 11,10-12,14 Zl 116B   Mt 12,1-8 p tek 15. tìdne v mezidob¡ Z
20.07.2018 Drahom¡ra sv. Emili n Ex 12,37-42 Zl 136   Mt 12,14-21 sobota 15. tìdne v mezidob¡ Z
20.07.2019 ¬enØk sv. Makrina Jer 23,1-6 Zl 23(22) Ef 2,13-18 Mk 6,30-34 16. nedØle v mezidob¡ Z
20.07.2020 Ilja sv. Eli ç Ex 14,5-18 Ex 15   Mt 12,38-42 pondØl¡ 16. tìdne v mezidob¡ Z
20.07.2021 V¡tØzslav sv. Vavýinec z Brindisi Ex 14,21-15,1 Ex 15   Mt 12,46-50 £terì 16. tìdne v mezidob¡ Z
20.07.2022 Magdal‚na sv. Marie Magdal‚na P¡s 3,1-4a Zl 63,2.3-4.5-6.8-9 Jan 20,1.11-18 B    
20.07.2023 Libor Sv tek sv. Brigity Gal 2,19-20 Zl 34   Jan 15,1-8 B  
20.07.2024   sv. Kristina Ex 20,1-17 Zl 19   Mt 13,18-23   Z
20.07.2025 Jakub sv tek sv. Jakuba apoçtola 2Kor 4,7-15 Zl 126(125) Mt 20,20-28 C    
20.07.2026 Anna sv. J chym a Anna 2Kral 4,42-44 Zl 145(144) Ef 4,1-6 Jan 6,1-15 17. nedØle v mezidob¡ Z
20.07.2027     Ex 32,15-24.30-34 Zl 106   Mt 13,31-35   B
20.07.2029 Marta sv. Marta Ex 34,29-35 Zl 99   Mt 13,44-46   B
20.07.2030   sv. Petr Chryzolog Ex 40,16-21.34-38 Zl 84   Mt 13,47-53   Z
20.07.2031 Ign c sv. Ign c z Loyoly Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 Zl 81   Mt 13,54-58 p tek 17. tìdne v mezidob¡ B
20.08.2001 Oskar sv. Alfons z Liguori Lv 25,1.8-17 Zl 67   Mt 14,1-12   B
20.08.2002 Gustav sv. Eusebius, sv. Petr Juli n Eymard Ex 16,2-4.12-15 Zl 78(77) Ef 4,17.20-24 Jan 6,24-35 18. nedØle v mezidob¡ Z
20.08.2003   sv. Lydie Nm 11,4b-15 Zl 81   Mt 14,13-21   Z
20.08.2004 Dominik sv. Jan Maria Vianney Nm 12,1-13 Zl 51   Mt 14,22-36 £terì 18. tìdne v mezidob¡ B
20.08.2005 Kristi n PosvØcen¡ ý¡msk‚ baziliky Panny Marie Nm 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35 Zl 106   Mt 15,21-28 stýeda 18. tìdne v mezidob¡ Z
20.08.2006     Dan 7,9-10.13-14 Zl 97(96) 2Petr 1,16-19 cyklus A: Mt 17,1-9, cyklus B: Mk 9,2-10, cyklus C: Lk 9,28b-36   B
20.08.2007 Lada sv. Kajet n, sv. Sixtus II. a druhov‚ Dt 4,32-40 Zl 77   Mt 16,24-28 p tek 18. tìdne v mezidob¡ Z
20.08.2008   sv. Dominik Dt 6,4-13 Zl 18   Mt 17,14-20   B
20.08.2009 Roman Sv tek sv. Terezie Benedikty od Ký¡§e 1Kral 19,4-8 Zl 34(33) Ef 4,30-5,2 Jan 6,41-51 19. nedØle v mezidob¡ Z
20.08.2010     2Kor 9,6-10 Zl 112(111) Jan 12,24-26 C    
20.08.2011 Zuzana sv. Kl ra Dt 31,1-8 Dt 32   Mt 18,1-5.10.12-14 £terì 19. tìdne v mezidob¡ B
20.08.2012 Kl ra sv. Euplus Dt 34,1-12 Zl 66   Mt 18,15-20 stýeda 19. tìdne v mezidob¡ Z
20.08.2013 Alena sv. Ponci n a Hippolyt, sv. Jan Berchmans Joz 3,7-10a.11.13-17 Zl 114   Mt 18,21-19,1 Ÿtvrtek 19. tìdne v mezidob¡ Z
20.08.2014 Alan sv. Maxmili n Kolbe Joz 24,1-13 Zl 136   Mt 19,3-12 p tek 19. tìdne v mezidob¡ C
20.08.2016 J chym sv. ætØp n Pr 9,1-6 Zl 34(33) Ef 5,15-20 Jan 6,51-58 20. nedØle v mezidob¡ Z
20.08.2017 Petra sv. Myron Sd 2,11-19 Zl 106   Mt 19,16-22   Z
20.08.2018 Helena sv. Helena Sd 6,11-24a Zl 85   Mt 19,23-30 £terì 20. tìdne v mezidob¡ Z
20.08.2019 Ludv¡k sv. Jan Eudes Sd 9,6-15 Zl 21   Mt 20,1-16a stýeda 20. tìdne v mezidob¡ Z
20.08.2020 Bernard sv. Bernard Sd 11,29-39a Zl 40   Mt 22,1-14 Ÿtvrtek 20. tìdne v mezidob¡ B
20.08.2021 Johana sv. Pius X. Rt 1,1.3-6.14b-16.22 Zl 146   Mt 22,34-40 p tek 20. tìdne v mezidob¡ B
20.08.2023 Sandra sv. R…§ena z Limy Joz 24,1-2a.15-17.18b Zl 34(33) Ef 5,21-32 Jan 6,60-69 21. nedØle v mezidob¡ Z
20.08.2024     Zj 21,9b-14 Zl 145(144) Jan 1,45-51 C    
20.08.2025 Radim sv. Ludv¡k, sv. Benedikt a druhov‚ 1Sol 2,1-8 Zl 139   Mt 23,23-26 £terì 21. tìdne v mezidob¡ Z
20.08.2026     1Sol 2,9-13 Zl 139   Mt 23,27-32   Z
20.08.2027 Otakar sv. Monika 1Sol 3,7-13 Zl 90   Mt 24,42-51 Ÿtvrtek 21. tìdne v mezidob¡ B
20.08.2028   sv. Augustin 1Sol 4,1-8 Zl 97   Mt 25,1-13   B
20.08.2029 Evel¡na UmuŸen¡ sv. Jana Kýtitele Jer 1,17-19 Zl 71   Mk 6,17-29 C  
20.08.2030   sv. Fiakr Dt 4,1-2.6-8 Zl 15(14) Jak 1,17-18.21b-22.27 Mk 7,1-8.14-15.21-23   Z
20.08.2031 Pavl¡na sv. Rajmund 1Sol 4,13-18 Zl 96   Lk 4,16-30 pondØl¡ 22. tìdne v mezidob¡ Z
20.09.2001 Linda, Samuel sv. Jilj¡ 1Sol 5,1-6.9-11 Zl 27   Lk 4,31-37 £terì 22. tìdne v mezidob¡ Z
20.09.2002 Ad‚la sv. Justus Kol 1,1-8 Zl 52   Lk 4,38-44 stýeda 22. tìdne v mezidob¡ Z
20.09.2003 Bronislav   Kol 1,9-14 Zl 98   Lk 5,1-11   B
20.09.2004     Kol 1,15-20 Zl 100   Lk 5,33-39   Z
20.09.2005 Boris sv. Viktorin (V¡tØzslav) Kol 1,21-23 Zl 54   Lk 6,1-5 sobota 22. tìdne v mezidob¡ Z
20.09.2006 Boleslav sv. Magnus Iz 35,4-7a Zl 146(145) Jak 2,1-5 Mk 7,31-37   Z
20.09.2007 Reg¡na sv. Melichar Grodeckì Kol 1,24-2,3 Zl 62   Lk 6,6-11 pondØl¡ 23. tìdne v mezidob¡ Z
20.09.2008 Mariana Sv tek Narozen¡ Panny Marie Mich 5,1-4a Zl 13(12)   Mt 1,1-16.18-23 B  
20.09.2009 Daniela sv. Petr Klaver Kol 3,1-11 Zl 145   Lk 6,20-26   Z
20.09.2010 Irma bl. Karel Spinola Kol 3,12-17 Zl 150   Lk 6,27-38 Ÿtvrtek 23. tìdne v mezidob¡ Z
20.09.2011 Denisa sv. Emil 1Tim 1,1-2.12-14 Zl 16   Lk 6,39-42 p tek 23. tìdne v mezidob¡ Z
20.09.2012 Marie sv. Quido / Jm‚na Panny Marie 1Tim 1,15-17 Zl 113   Lk 6,43-49 sobota 23. tìdne v mezidob¡ Z
20.09.2013 Lubor sv. Jan Zlato£stì Iz 50,5-9a Zl 116(114) Jak 2,14-18 Mk 8,27-35 24. nedØle v mezidob¡ Z
20.09.2014 Radka Sv tek Povìçen¡ sv. ký¡§e Nm 21,4b-9 Zl 78(77) Flp 2,6-11 Jan 3,13-17 Sv tek Povìçen¡ sv. ký¡§e C
20.09.2015 Jolana Panna Maria Bolestn  Zid 5,7-9 Zl 31   Jan 19,25-27 B  
20.09.2016 Ludmila sv. Ludmila 1Tim 3,14-16 Zl 111   Lk 7,31-35   C
20.09.2017 Nadاda   1Tim 4,12-16 Zl 111   Lk 7,36-50   Z
20.09.2018     1Tim 6,2c-12 Zl 49   Lk 8,1-3   Z
20.09.2019 Zita sv. Janu rius 1Tim 6,13-16 Zl 100   Lk 8,4-15 sobota 24. tìdne v mezidob¡ Z
20.09.2020 Oleg   Mdr 2,12a.17-20 Zl 54(53) Jak 3,16-4,3 Mk 9,30-37   Z
20.09.2021     Ef 4,1-7.11-13 Zl 19(18)   Mt 9,9-13   C
20.09.2022 Darina   Ezd 6,7-8.12b.14-20 Zl 122   Lk 8,19-21   Z
20.09.2023 Berta sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny Ezd 9,5-9 Tob 13   Lk 9,1-6   Z
20.09.2024 Jarom¡r sv. Gerard (Jarom¡r) Ag 1,1-8 Zl 149   Lk 9,7-9 Ÿtvrtek 25. tìdne v mezidob¡ Z
20.09.2025 Zlata sv. Kleof ç Ag 1,15b-2,9 Zl 43   Lk 9,18-22 p tek 25. tìdne v mezidob¡ Z
20.09.2026 Andrea sv. Kosma a Dami n Zach 2,5-9.14-15a Jer 31   Lk 9,43b-45 sobota 25. tìdne v mezidob¡ Z
20.09.2027 Jon ç sv. Vincenc z Paula Nm 11,25-29 Zl 19(18) Jak 5,1-6 Mk 9,38-43.45.47-48 26. nedØle v mezidob¡ Z
20.09.2028 V clav - St tn¡ sv tek - Den Ÿesk‚ st tnosti Slavnost sv. V clava Mdr 6,9-21 1Kron 29 1Petr 1,3-6 2,21b-24 Mt 16,24-27 C
20.09.2029 Michal Sv tek sv. archandØl… Michaela, Gabriela a Rafaela Dan 7,9-10.13-14 Zl 138(137) Jan 1,47-51 B    
20.09.2030     Neh 2,1-8 Zl 137   Lk 9,57-62   B
20.10.2001 Igor sv. Terezie od D¡tØte Je§¡çe Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 Zl 19   Lk 10,1-12 Ÿtvrtek 26. tìdne v mezidob¡ B
20.10.2002 Ol¡vie, Oliver sv. andØl‚ str §n¡ Ex 23,20-23a Zl 91   Mt 18,1-5.10 B  
20.10.2003 Bohumil sv. Maxmili n Bar 4,5-12.27-29 Zl 69   Lk 10,17-24 sobota 26. tìdne v mezidob¡ Z
20.10.2004     Gn 2,18-24 Zl 128(127) Zid 2,9-11 Mk 10,2-16   Z
20.10.2005     Jon 1,1-2,1.11 Jon 2   Lk 10,25-37   Z
20.10.2006   sv. Bruno Jon 3,1-10 Zl 130   Lk 10,38-42   Z
20.10.2007     Jon 4,1-11 Zl 86   Lk 11,1-4   B
20.10.2008   sv. Simeon Mal 3,13-20a Zl 1   Lk 11,5-13   Z
00.00.0000 Marina sv. Paulin Jl 4,12-21 Zl 97   Lk 11,27-28   Z
00.00.0000 Andrej sv. German Mdr 7,7-11 Zl 90(89) Zid 4,12-13 Mk 10,17-30   Z
00.00.0000 Marcel sv. Radim Rim 1,1-7 Zl 98   Lk 11,29-32   B
00.00.0000 Ren ta sv. Eduard Rim 1,16-25 Zl 19   Lk 11,37-41 £terì 28. tìdne v mezidob¡ Z
00.00.0000 Ag ta sv. Kalist I. Rim 2,1-11 Zl 62   Lk 11,42-46 stýeda 28. tìdne v mezidob¡ Z
00.00.0000 Tereza sv. Terezie od Je§¡çe Rim 3,21-30a Zl 130   Lk 11,47-54 Ÿtvrtek 28. tìdne v mezidob¡ B
00.00.0000 Havel sv. Hedvika, sv. Mark‚ta Maria Alacoque Rim 4,1-8 Zl 32   Lk 12,1-7 p tek 28. tìdne v mezidob¡ B
00.00.0000 Hedvika sv. Ign c Antiochijskì Rim 4,13.16-18 Zl 105   Lk 12,8-12 sobota 28. tìdne v mezidob¡ C
00.00.0000 Luk ç Sv tek sv. Luk çe Iz 53,10-11 Zl 33(32) Zid 4,14-16 Mk 10,35-45 29. nedØle v mezidob¡ Z
00.00.0000 Michaela sv. Iz k Jogues a druhov‚ Rim 4,20-25 Lk 1   Lk 12,13-21 pondØl¡ 29. tìdne v mezidob¡ Z
00.00.0000 Vendel¡n sv. Irena Rim 5,12.15b.17-19.20b-21 Zl 40   Lk 12,35-38 £terì 29. tìdne v mezidob¡ Z
00.00.0000 Brigita sv. Hilarion Rim 6,12-18 Zl 124   Lk 12,39-48   Z
00.00.0000 Sabina sv. Marie Salome Rim 6,19-23 Zl 1   Lk 12,49-53 Ÿtvrtek 29. tìdne v mezidob¡ Z
00.00.0000 Teodor sv. Jan Kapistr nskì Rim 7,18-25a Zl 119   Lk 12,54-59 p tek 29. tìdne v mezidob¡ Z
00.00.0000 Nina sv. Anton¡n Maria Klaret Rim 8,1-11 Zl 24   Lk 13,1-9 sobota 29. tìdne v mezidob¡ Z
00.00.0000 Be ta sv. Kryçp¡n Jer 31,7-9 Zl 126(125) Zid 5,1-6 Mk 10,46-52 30. nedØle v mezidob¡ Z
00.00.0000 Erik sv. Rustik Rim 8,12-17 Zl 68   Lk 13,10-17   Z
00.00.0000   sv. Frumencius Rim 8,18-25 Zl 126   Lk 13,18-21   Z
00.00.0000 St tn¡ sv tek - Den vzniku samostatn‚ho Ÿeskoslovensk‚ho st tu (1918) Sv tek sv. æimona a Judy Ef 2,19-22 Zl 19(18)   Lk 6,12-19 C  
00.00.0000 Silvie sv. Narcis Rim 8,31b-39 Zl 109   Lk 13,31-35 Ÿtvrtek 30. tìdne v mezidob¡ Z
00.00.0000 Tade ç sv. Marcel Rim 9,1-5 Zl 147B   Lk 14,1-6 p tek 30. tìdne v mezidob¡ Z
00.00.0000   sv. Wolfgang Rim 11,1-2a.11-12.25-29 Zl 94   Lk 14,1.7-11   Z
20.11.2001 Felix   Zj 7,2-4.9-14 Zl 24(23) 1Jan 3,1-3 Mt 5,1-12a B  
20.11.2002 Vzpom¡nka na vçechny vØrn‚ zemýel‚ Vzpom¡nka na vçechny vØrn‚ zemýel‚ Mdr 3,1-9 ¦l 116 Rim 8,14-23 Mt 25,31-46 F  
20.11.2003 Hubert sv. Martin de Porres Rim 12,5-16a Zl 131   Lk 14,15-24 £terì 31. tìdne v mezidob¡ Z
20.11.2004 Karel   Rim 13,8-10 Zl 112   Lk 14,25-33   B
20.11.2005 Miriam sv. Zachari ç a Al§bØta Rim 14,7-12 Zl 27   Lk 15,1-10 Ÿtvrtek 31. tìdne v mezidob¡ Z
20.11.2006   sv. Leonard (Linhart) Rim 15,14-21 Zl 98   Lk 16,1-8   Z
20.11.2007 Saskie sv. Wilibrord Rim 16,3-9.16.22-27 Zl 145   Lk 16,9-15   Z
20.11.2008 Bohum¡r sv. Gottfried (Bohum¡r) 1Kral 17,10-16 Zl 146(145) Zid 9,24-28 Mk 12,38-44 32. nedØle v mezidob¡ Z
20.11.2009 Bohdan Sv tek PosvØcen¡ later nsk‚ baziliky Ez 47,1-2.8-9.12 Zl 46(45) 1Kor 3,9c-11.16-17 Jan 2,13-22 B  
<< Začátek < Back 1 2 > Next >> Konec