Farní knihovna

Seznam knih, které si můžete vypůjčit v naší farní knihovně buď po mši svaté, anebo po domluvě s knihovnicí.  Pokud je ve sloupci "Půjčeno kdy" datum, pak je kniha právě půjčená.


Filter Filtering for"" Tooltip        

autornázevpůjčeno kdy
Honěk A. Rozjímání nad dějinami spásy  
Honěk A. Žiji ve víře v Syna Božího  
Honzálková J. Nebe nad rodnou zemí  
Hora J. Čas / bratr mého srdce  
Hora J. Máchovské variace  
Horáková L. Haďák anebo osud karikaturisty - 2x  
Horelová E. Potopa  
Horelová E. Strhané hráze  
Horelová E. Zdivočelá voda  
Hradecká e. Obraťme se k Bohus  
Hranička J. Jan XXIII.  
Hrbata J. Perly a chléb  
Hrbata J. Světlo v temnotách  
Hrdinová V. Májová zamyšlení  
Hubber Můj anděl půjde před tebou  
Hubkova J. Křížová cesta  
Hugo V. Bídníci  
Hunermann V. Aj diabol před ním kapituloval  
Hunermann V. Otec vyhoštěných – 4x  
Hunermann V. Svatý Vincent de Paul -misionář lásky- 2x  
Ihnát J. Hrdinství pro každý den  
Ivančič Bděte a modlete se  
Ivanov M. Justiční vražda anebo Smrt Milady Horákové  
Ivanov M. Labyrint  
Jahes J. Sever a jih  
Jahoda J. Havlíčkův máj  
Jan Pavel II. Dar a tejemství  
Jan Pavel II. Překročit práh naděje - 3x  
Jan Pavel II. Životopis  
Janovská L. Krajky nad krajem  
Jarolímek B. Blahoslavení  
Jašta J. Desstero  
Jašta J. Mladí aspoštolové  
Jašta J. Růženec  
Javořická V. Láska Odřeje Vazdy - 2x  
Javořická V. Mezihoří  
Ječný D. Brevíř moderního člověka  
Jedin M. Malé dějiny koncilů  
Jens W. Slepec  
Jindříček Cesty misionářské  
Jindřich Nermuť Poslanec Vysočiny  
Jirásek A- Filosofská historie  
Jirásek A- Psohlavci  
Jirásek A- Sebrané spisy  
Jirásek A- Staré pověsti české  
Jodl M. Horní elity a problém elit  
John J. Rajský ostrov  
Johnson Ph. Spor o Darwina  
Johr P. Písně království 3x  
Joyux H. City, sexualita, AIDS  
Kadlec J. Katoličtí exultanti doby husitské  
Kadlec J. Přehled českých církevních dějin  
Kafka B. Nové základy experimnetální psychologie  
Kalista Z. Bl. Zdislava z Lemberka 4x  
Kalista Z. Ctihodná marie Elektra Ježíšova  
Kalista Z. Tvář baroka  
Kalista Z. Velká noc  
Kalista Z. Život a sláva svatého Václava  
Kanáková A. O hlubší život z víry  
Kanisius P. Bohorodička  
Kanisius P. Maria  
Kanisius P. Maria – nedostižná Panna a svatá  
Karajevová A. Klenové údolí  
Kard. Suenens Žít křesťansky  
Kardelka OP Dominik – Zvěstování Božího slova - 2x  
Kasalická L. Živý třpyt  
Kašparů M. Hovory o sobě  
Kašparů M. Malý kompas víry  
Kašparů M. Věroměr  
Kasper W. Dogma pod Božím slovem  
Kasper W. Theologie – součást naší doby  
Keller E. Velké tajemství  
Keller E. Velké tajemství církve  
Kellermann B. Bloud  
Kemelman H. V neděli zůstal rabín doma  
Kempenský T. Čtvero knih o následování Krista  
Kenny A. Tomáš o lidském duchu  
Kentenich Nástin života  
Kepel G Boží pomsta  
Klánský M. Vyhnanství 3x  
Klostermann K. Mlhy na blatech - 2x  
Klostermann K. Skláři  
Klostermann K. V ráji šumavském - 2x  
Klostermann K. Vypovězen  
Klostermann K. Ze světa lesních samot  
Kluz W. Světlo a stín  
Knap J. Vzdálená země  
Knittl J. Promluvy k věřícím i nevěřícím (I.-IV.)  
Knittl J. Reinkarnace  
Knittl J. Tereza Steinová  
Knittl J. Třikrát o sexu  
Kočetkov V. Výchova k rodičovství  
Kočka M Okřídlená slova  
Koláček J. Kapka krve  
Koláček J. Magnifikat z Nového světa  
Koláček J. Martin Středa  
Koláček J. Moravské exultet  
Konečný F. Svatý Dominik  
Konig F. Křesťan na prahu třetího tisíciletí  
Konrád K. Rozchody  
Kopecký J. Hrdinství pro každý den  
Korec J. Od barbarskej noci  
Kortooms T. Ať už doktor kouká mazat  
Kosidowski Z. Příběhy mrtvého moře  
Kosmák V. Chrt  
Kosmák V. Obrázky z kukátek  
Kosmák V. Obrázky z Kuntáto  
Kossaková G.O. Beze zbraně  
Kossaková G.O. Křižáci  
Kossaková G.O. O Kristovu korunu I-IV.  
Kossaková G.O. Úmluvy  
Koutecká S. Stručný místopis Mariánské úcty  
Kožík F. Pouta věrnosti  
Kožík F. Rytíř smutné postavy  
Králík O. Labyrint dávných dějin českých  
Kranz G. Ignác z Loyoly  
Kratochvíl A. Via dolorosa  
Kratochvíl M. Památní epocha našich dějin  
Kratochvíl S. Manželská terapie  
Krchňák A. Čechové na basilejském sněmu  
Krčmíry S. To nás zachránilo  
Krelin J. Žena pod skalpelem  
Křelina F. Dcera královská  
Křepelka K. Hořká sůl  
Kristián Život sv. Václava  
Křivohlavý J. Jak si navzájem více porozumět  
Křivohlavý J. Vážně nemocný mezi námi  
Křižíková M Kniha víry, naděje a lásky  
Kubalík J. Hovory o víře  
Kubalík J. Ježíš světlo národů  
Kubalík J. Křesťanské církve v naší zemi  
Kubalík J. Zápas o pojetí církve - 2x  
Kubeš Sbírka homiletických příkladů  
Kubíček L. O svobodě  
Kubíček L. Vůle Boží – zbožná fráze?  
Kubíková J. Kažte evangelium  
Kubíková J. Pracuje Bůh také dnes? - 2x  
Kubka F Říkali mu Ječmínek  
Kufněrová Z. Tajemství květu  
Kuhn-Schadler Nezapomeň snít  
Kumpf A. Pastýři a kormidelník  
Kumpf A. Úsměvy Jana XXIII.  
Kuneš P. Základní křesťanské porady  
Kunetka F. Eucharistie v křesťanské antice  
Kuralová M. Ignác z Loyoly - 2x  
Kuschel K. Teologie 20.století - 2x  
Kushner H. Když se zlé věci stávají dobrým lidem  
Kuzlinková M. Pro činé štěstí  
Kvačková R. Něco mezitím  
Kvapil J. Rytmus života  
Lacourt J. Odvaha k víře  
Lacroix Smysl člověka  
Laetitia M. Tajemství radosti  
Lagerlátová Liljecronův domov  
Lang A. Církev – sloup a opora pravdy  
Lang A. John Henry Newmann  
Lapide P. Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí  
Laptěv I. Planeta rozumu  
Laros M. Duch svatý nad národy  
Lázníčková L. Nebojte se přirozeného plánování rodičovství  
Lebeda J. Sváteční člověk - 2x  
Leistová M. První zkušenost s Bohem - 2x  
Lencz L. Od konfrontace k dialogu - 2x  
Lepp I. Cesta do Damašku  
Lewis C. Rady zkušeného ďábla  
Lewis S. Elmer Gantry  
Liagre P. Duchovní cvičení svaté Terezie z Lisieux  
Lindermann K. Dům se zeleným stromem  
Ljubičic Volanie královnej pokoja  
Loew Ježíš nazývaný Kristus  
London J. Moře, sníh a velkoměsta  
Lorits S. Kronika jednadvaceti dnů  
Lorits S. Vypravování o životě papeže Jana  
Lowenstein F. P. Oto Canisius Farrenhopf SJ  
Lozano J. Historie jednoho podzimu  
Lubichová Ch. Hilvarchel  
Lubichová Ch. Ideál jednoty  
Lubichová Ch. Každý okamžik je dat  
Lubichová Ch. Keď stratit znamená získať  
Luciani A. V Ježíšově duchu  
Ludvíkovský L. Kristiánova legenda  
Lukavský R. Být nebo nebýt  
Lukeš F. Celý život jsem se učil a přece jsem propadl  
Lukeš F. Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout  
Lutinov K. Tajemství sfinx  
MacDonald B. Belasé kladívko  
Machačka I. Chci pracovat s počítačem  
Mádl O. Slovo o této době  
Madle J. K Vatikánu  
Mádle J. Orientem  
Madre Ph. Ale zbav nás od zlého  
Máj P. Boží existence 22 důkazů  
Máj P. Štěstí nejvyšší  
Majorová M. Člověk mezi lidmi  
Malá V. Cesty Boží lásky - 2x  
Malinski M. Celý tvůj - 2x  
Malý R. Muž dvojí konverze Alfréd Fuchs  
Man L. Hurá do poháru  
Mandlová A. Dneska se tomu směju  
Mánek J. Dům na skále  
Marcel G. K filosifii naděje  
Marešová Z. V zemi království ze Sáby  
Mariánský K. Před svatostánkem  
Marmion M. První z bratov  
Marold J. Konec žlutých vikomtů  
Marsch M. K uzdravování skrze svátost  
Marsch M. Uzdravení skrze víru  
Marshall B. Plná slávy  
Martini C. Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách  
Martini M. Ty mě zkoumáš a znáš mě  
Martinovský J. Nového zákona Slovo Boží  
Martinovský J. Základy nauky o hmotě a životě  
Matějček Z. Rodiče a děti  
Matzehauer M. Postavy k zpracování  
May K. Syn lovce medvědů  
MC Clung J. Otče, sjednoť nás  
MC Clung J. Zářivé světlo velkoměsta  
McDawell Více než tesař  
Med SDB Český don Bosco  
Melka A. Ke Kristu Pánu svátostně  
Melrile H. Bílá velryba  
Merell J. Radostná zvěst Božího zákona  
Merta Fr. James Watt  
Merton T. Kontemplativní modlitba  
Merton T. Rozjímání v samotě  
Michl K. Za babičkou Boženy Němcové  
Miklík J. Jak chce Bůh, tak buď  
Miklík J. Umučení našeho Pána Ježíše Krista  
Miklík J. Vzpomínky z Terezína  
Miklík J. Život bl. Panny Marie  
Mikulášek F. Nový zákon – Cristologie  
Mikulášek F. Za zdí a beze zdí  
Milota K. Antilogie aneb protisloví  
Milton J. Samson Agonites  
Minařík M. Mariánská dogmata  
Mitim MB Z dějin náboženství a ateismu  
Mladá M. Zdislavské kapitoly  
Modersotn E. V poutech pověry  
Montana V. Nebojte se života  
Moody R. Život po životě  
Moravcová J. Klub neomylných i omylných  
Morávek J. Rybářva žena  
Morávková M. Španělsko v srdci  
Moynikan A. Boží přítomnost  
Mráček Fr. Medžugorje  
Mrkvička J. Knížka o radosti  
Mrožek S. Ten, který padá  
Mrštík A. Moravské obrázky  
Nečas J. Citem  
Nechvátal Fr. Kniha milostná  
Neff V. Císasřské fialky  
Němcová B. Babička  
Němcová B. Chýše pod horami  
Němcová B. V plastice  
Němcová B. V zámku a podzámčí  
Němeček Z. Kátinka  
Neruda J. Letní vzpomínky  
Neruda J. Povídky malostranské  
Neužil Fr. Prsten  
Neužil Fr. Řezenské ortely  
Neužilová M. Tma je nepohltila  
Newman H. Dopisy Markovi  
Newman H. Našel jsem domov  
Newman H. Sen Starého Muže  
Newman H. Tady a teď  
Newman H. Život milovaných děti  
Nezval V. Manon Lescaut  
Nezval V. Sbohem a šáteček  
Nezval V. Z mého života  
Nezval V. Zázračné proměny  
Nigg W. Benedikt z Nursie  
Nigg W. Muž z Assisi  
Novák Lékařská deontologie  
Novák F. Kněžské problémy  
Novák J. Církevní dějiny  
Novák J. Druhá patristický čítanka  
Novák L. Proměny pana Haduze  
Nováková T. Drobné prózy  
Nováková Z. Zdislava plamen Boží  
Novotný J. Modlitby  
Novotný O. Za cizím však nepůjdou  
Nový K. Na rozcestí  
Nowak M. Žít mší svatou - 2x  
Ockentels X Katolická sociální nauka - 2x  
Olbracht I. Čtení z biblí  
Oliva A. Promluvy při oddavkách  
Óoka Š. Kralické ohně na planinách  
Opasek A. Dvanáct zastavení - 2x  
Opatrný A. Stůl slova  
Opočenská J. Zpovzdálí se dívaly také ženy  
Otec Jan Topenčík Z deníku....  
Otec Jeroným Umění naslouchat  
O´donnell Ch. Slavíme s Marií  
P. František OCD Tvář svaté Panny  
P. Geordes OCD Spiritualita Karmelu  
Padre Pio myšlenka na každý den  
Padre Pio Svatý Tomáš More  
Palivec V. Pověsti Karlštejsnského podhradí  
Palouš R. Adventní a postní zamyšlení  
Palouš R. Dopisy kmotřenci  www.sex-videos-720p.com