V návaznosti na dekret Apoštolské Penitenciárie ze dne 14. září 2012 „Specifické úkony zbožnosti vykonávané během Roku víry se obohacují darem svatých odpustků“ Mons. Jan Vokál, diecézní biskup královéhradecký, stanovuje:

Poutními místy v Roce víry, kde může věřící pokaždé, navštíví-li je formou pouti, získat plnomocné odpustky, v Královéhradecké diecézi jsou:

 • katedrála Svatého Ducha v H. Králové, 
 • arciděkanský kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích, 
 • chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, 
 • poutní a farní kostel P. Marie Pomocné na Chlumku v Luži, 
 • poutní kostel Sedmi radostí P. Marie v Malých Svatoňovicích, 
 • poutní a farní kostel Nanebevzetí P. Marie v Neratově, 
 • opatský kostel Narození P. Marie v Želivi a farní kostel Nanebevzetí P. Marie v Číhošti 
 • kostel sv. Alfonse v Koclířově u Svitav.

K získání odpustků je nutné, aby se zde věřící účastnili nějakého obřadu, a nebo alespoň přiměřený čas strávili v usebrání při zbožné meditaci, kterou zakončí modlitbou Páně, Vyznáním víry (v jakékoliv právoplatné formě), invokacemi k P. Marii a eventuelně k svatým apoštolům, co patronům kostela. Dále pokaždé když se zúčastní alespoň třech přednášek o II. vat. Koncilu a o článcích Katechismu katol. církve. Jestliže jeden den svobodně zvolený během Roku víry vykonají se zbožnou úctou návštěvu u křtitelnice nebo jiného místa, kde přijali svátost křtu, a v jakékoliv právoplatné formě obnoví křestní sliby.
Svátečnými dny v Roce víry, kdy může věřící na nějakém posvátném místě účastí na slavnostním slavením eucharistie nebo denní modlitbě církve a modlitbou Vyznání víry (v jakékoliv právoplatné formě) získat plnomocné odpustky, v Královéhradecké diecézi jsou:

 • slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu,
 • slavnost Narození Páně, slavnost Matky Boží P. Marie,
 • slavnost Zmrtvýchvstání Páně,
 • slavnost Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy,
 • slavnost Nanebevzetí P. Marie,
 • slavnost Ježíše Krista Krále.

K získání odpustků je nutné splnit vždy obvyklé podmínky, totiž kající smýšlení, vykonání platné svaté zpovědi, přistoupení k sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Mons. J. Vokál stanovuje den papežského požehnání spojeného s odpustky 19.5.2013 – slavnost Seslání Ducha Svatého, požehnání bude uděleno v katedrále Ducha Sv. v Hradci Králové.

Aktualizováno ( Sobota, 12 Leden 2013 17:14 )