Barokní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži je od 28.6.2012 díky evropské dotaci bezbariérově přístupný. Součástí projektu byla také výstavba nové přístupové cesty a vytvoření prosklené zádveřní stěny, která umožňuje zhlédnutí interiéru chrámu s využitím audiovizuálních technologií.

Informace o projektu:

Příjemce

Římskokatolická   farnost Luže

Registrační   číslo

CZ.1.13/3.1.00/14.00848

Název   projektu

Poutní chrám P. Marie na Chlumku v Luži - bezbariérové   zpřístupnění

Prioritní   osa

Prioritní   osa 3: Cestovní ruch

Oblast   podpory

3.1. Rozvoj   základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Kolo výzvy

14

Doba   realizace

08/ 2011 -   06/2012

Místo   realizace

Luže

http://www.rada-severovychod.cz/realizovane-projekty/poutni-chram-p-marie-na-chlumku-v-luzi-bezbarierove

Informační brožurka