Počet přihlášených kostelů do akce Noc kostelů 2012 v královéhradecké diecézi nakonec dosáhl úctyhodného čísla 204, z toho byla čtvrtina kostelů nekatolických. Tento velký zájem pořadatelů (farností, sborů) se setkal s odpovídajícím zájmem návštěvníků. Na základě předběžných (dosud neuzavřených) výsledků, které jsou zjišťovány prostřednictvím dotazníků, se Noci kostelů na území královéhradecké diecéze zúčastnilo asi 35.000 návštěvníků.  Toto číslo znamená takřka výhradně unikátní návštěvníky - nelze tedy zcela porovnávat s čísly z velkých měst (Praha, Brno, Olomouc, ...), kde jeden návštěvník během Noci kostelů navštíví více míst a je tedy vícekrát započítán do výsledku.
Zajímavým zjištěním je, že lidé, kteří nechodí v neděli do kostela, tvořili ve většině farností 70 - 80 (někde i více) % návštěvníků Noci kostelů. K zájmu o Noc kostelů také nepochybně přispívá mediální propagace, tak i zájem samotných médií (noviny, rozhlas), reportáže z příprav i živé vstupy do rozhlasu z různých kostelů.

Ve většině kostelů lidé chtěli hlavně vidět prostory, které jsou za normálních okolností nepřístupné (sakristie, kněžiště, prostor za oltářem, kůr, věže), např. v nedaleké Proseči bylo možné zajít na ochutnávku mešního vína, ukázku liturgických oděvů apod. Někteří návštěvníci považují Noc kostelů za povzbuzení pro jejich vlastní duchovní život, je pro ně místem ke klidnému zamyšlení, ve kterém alespoň na chvíli odstíní chvat dnešního hektického života. Kostel je místem, které nám přináší poselství uplynulých staletí, kdy byl kostel budován a užíván a kdy do jeho výzdoby vkládali svůj um i prostředky ti, kteří zde žili před námi. Je neodmyslitelným a nepostradatelným urbanistickým prvkem naší krajiny. Potkávají se zde nejen věřící, ale i milovníci historie, výtvarného umění a architektury nebo náhodní turisté.

Naše farnost se zapojila do této akce podruhé. Zpřístupnila kostel Sv. Bartoloměje a poutní chrám P. Marie Pomocné na Chlumku v Luži.

Na prohlídku kostela s průvodcem u Sv. Bartoloměje přišlo celkem přes 70 lidí. Více návštěvníky lákala prohlídka interiéru chrámu P. Marie na Chlumku, kam nahlédlo během této noci přes 300 návštěvníků. Zde mohli přijít na mši, sv. poslechnout poutavé vyprávění Ing. Antonína Nekvindy na téma „Indie mýma očima“ s  promítáním fotek a ukázkou videí z dané oblasti, vychutnat si večerní komentovanou prohlídku o  historii a vybavení tohoto chrámu. Mile nás překvapilo, že cca 120 lidí si přineslo buď svoji svíčku a nebo zapálili svíčku z kostela za někoho blízkého..

Dále návštěvníci poprvé mohli zahlédnout nově vybudovanou zádveřní stěnu uvnitř chrámu a venku u zadního schodiště u kaple nově přistavěnou věžičku, která ukrývá výtah s podzemní chodbou, které byly vybudovány v rámci akce „Poutní chrám P. Marie na Chlumku v Luži-bezbariérové zpřístupnění“ spolufinancované  Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Na závěr této akce Jan Fajfr  předvedl svým varhaním koncertem, že zrestaurované varhany je radost poslouchat.. Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou a realizací této akce a všem kdo přišli tuto akci podpořit.


rop-logo


Poutní chrám P.Marie na Chlumku v Luži

-BEZBARIÉROVÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ

eu-logo

Aktualizováno ( Sobota, 07 Červenec 2012 17:10 )