Ří­mskokatolická farnost Luže, Komenského 137, 538 54 LUŽE, tel.: 469 671 110;469311139; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pořad bohoslužeb v lužské farnosti 

________________________________     


Farnost má adresu živého vysílání na YouTube najdete ji na adrese - Římskokatolická farnost Luže. Stačí kliknout na živé vysílání na úvodní straně našeho webu na liště vedle pořadu bohoslužeb
   

Před mši sv. zpovídím 30 min. před začátkem bohoslužby, v neděli od 9.00 na Chlumku.


____________________________________________


20. 6. –
pátek – sv. Klementa M. Hofbauera, kněze
8.00 – sv. Bartoloměj
- za Ludmilu Křížkovou
17.00 – adorace a sv. smíření dětí k 1. sv.P.
 
21. 5. – sobota
10.00 – děti – setkání, příprava - Chlumek
13.30 – Doly, žehnání hasičského praporu

18.30 – Řepníky

22. 5. - neděle – CHLUMEK – P. MARIA – 6. neděle velikonoční
9.30
za tatínka Jana Frencla - ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ

23. 5. -
pondělí – tichá adorace
18.00 – sv. Bartoloměj
- na poděkování

24. 5. – úterý

25. 5. – středa
16.15 Hamzova léčebna – pavilon G
Mše sv.

26. 5. – čtvrtek – Slavnost - Nanebevstoupení Páně
18.00 – Chlumek – P. Maria
- na úmysl dárce

27. 6. – pátek
18.00 – sv. Bartoloměj
Mše sv.

28. 5. – sobota
18.30 – Řepníky

29. 5. - neděle – CHLUMEK – P. MARIA – 7. neděle velikonoční
9.30 – za Jiřího Zemana a jeho rodiče - ŽIVÉ VYSÍLÁNÍPoznámka:

23. 5. setkání pro biřmovance na faře od 19.00

5. 6. setkání dětí – obnova Mariánské družiny se sestrou Romanou – setkají se na faře po mši


8. 5. – sbírka na kněžský seminář, vybralo se 9 993,-Kč.

21. 5. další setkání dětí na Chlumku od 10.00 - 11.00

22. 5. sbírka - na pronásledované křesťany - dveřní


5. června – sbírka pastorační aktivity v diecézi

Měsíc květen - májové pobožnosti

Před každou mši sv. u sv. Bartoloměje zpovídám, od 17.30


1.,2.,3.tř. - náboženství na faře od – od 12.50 od 14.00

Další skupina /5. až 9. tř./ náboženství od 14.00 a 15.00 na faře s katechetkou Johankou Jiráskovou

Úklid kostela NA Chlumku dle rozpisu vždy 2. sobota v měsíci.

Č.účtu farnosti Luže: je možné peníze poslat na účet 1142883309/0800

_________________________________________________________