Ří­mskokatolická farnost Luže, Komenského 137, 538 54 LUŽE, tel.: 469 671 110;469311139; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pořad bohoslužeb v lužské farnosti 

________________________________     


Farnost má adresu živého vysílání na YouTube najdete ji na adrese - Římskokatolická farnost Luže. Stačí kliknout na živé vysílání na úvodní straně našeho webu na liště vedle pořadu bohoslužeb
   

Před mši sv. v kostele sv. Bartoloměje zpovídám vždy 30 min. před začátkem bohoslužby, v neděli od 9.00 na Chlumku
__________________________________________________


25. 9. – sobota
11.00 – křtiny na Chlumku; 14.30 - křest – V. Kostelec
18.30 – Řepníky

26. 9. - neděle  – CHLUMEK – P. MARIA – 26. neděle v mezidobí
9.30 – na poděkování za 10 let manželství   -   ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ

27. 9. -
pondělí – sv. Vincence z Paula, kněze
18.00 – sv. Bartoloměj
- na úmysl dárce

28. 9. – úterý – slavnost sv. Václava, mučedníka – hlavního patrona českého národa
9.30 – Chlumek – P. Maria
- za požehnání do manželství a oba rody a za Václava Rybenského a živé a zemřelé z toho rodu

28. 9. - Střemošice - 14.30 – za živou a zemřelou rodinu Drábkovu 

29. 9. – středa - svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
16.15 HDL – Hamzova léčebna – pavilon G
- za + paní Chadimovou

30. 9. – čtvrtek – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
7.30 – sv. Bartoloměj
- na úmysl dárce

1. 10. – pátek – sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
18.00 – sv. Bartoloměj – návštěva nemocných ve farnosti
- na poděkování

2. 10. – sobota
8.00 – sv. Bartoloměj – mše sv. – za Ludmilu Bisovou, manžela a bratra Františka
12.00 – svatba na Chlumku 
15.00 - poutní mše sv. ke sv. Václavovi na Chlumku - pouť tří charit, pěší pouť - hlavní celebrant Mons. Jan Paseka, generální vikář

18.30 – Řepníky – za Františka Pelce ze Střemošic


3. 10. - neděle – CHLUMEK – P. MARIA – 27. neděle v mezidobí
9.30 – za + Jiřího Zemana a jeho rodiče - ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ


Poznámka:

Sbírka na církevní školství – vybralo se 4857,-K
Děkuji za odevzdané přihlášky na náboženství.

Hedvika s Veronikou mají náboženství na faře v pondělí od 13.50

1.,2.,3.tř. mají náboženství na faře po obědě, který mají od 12.20 – od 13.00
Další skupina /5. až 9. tř./ budou mít náboženství od 14.00 na faře s katechetkou Johankou 

Setkání PR se uskuteční v pátek 1. 10. po mši sv. na faře od 19.00

Na Svatováclavskou pouť přijede Václav Jiráček SDB;

 
Přihláste své dítě na náboženství  - přihlášky jsou k vyzvednutí v kostele

Od 21. srpna 2021 královéhradecký biskup Jan Vokál ruší dosavadní dispens od nedělní účasti na mši sv.

Úklid kostela NA Chlumku dle rozpisu vždy 2. sobota v měsíci.

V Roce sv. Josefa - JSOU každou středu modlitby ke sv. Josefovi a  votivní mše sv.

Č.účtu farnosti Luže: je možné peníze poslat na účet 1142883309/0800

_________________________________________________________


Přihlaste své děti na výuku náboženství v roce 2021 - 2022