Ří­mskokatolická farnost Luže, Komenského 137, 538 54 LUŽE, tel.: 469 671 110;469311139; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pořad bohoslužeb v lužské farnosti 

________________________________     


Farnost má novou adresu živého vysílání na YouTube najdete ji na adrese - Římskokatolická farnost Luže. Stačí kliknout na živé vysílání na úvodní straně našeho webu na liště vedle pořadu bohoslužeb
   
Stále platí dispens o.biskupa Jana Vokála od fyzické účasti na mši sv. v neděli a závazné svátky. Využívejte živé vysílání mše sv. v našem kostele. 

Letošním roce probíhá tříkrálová sbírka on-line. V kostele najdete pokladničku, kde můžete přispět. Nebo také přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 77705020 či zasláním DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90.

Před mši sv. v kapli na faře zpovídám v kanceláři vždy 30 min. před začátkem bohoslužby.


22. l. – pátek
17.00 – kaple na faře
- za Marii Křížkovou, manžela a syna

23. 1. – sobota
16.00 - s nedělní platností na Řepníkách

24. 1. neděle – CHLUMEK – P. MARIA – 3. neděle v mezidobí – neděle božího slova
8.30 – za farníky
9.30 – za živé i zemřelé z rodiny Márů - ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ
do 10.45 - sv. přijímání pro ty, kdo se nedostali na nedělní mši sv.

25. 1. - pondělí – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
17.00 – kaple na faře
- na úmysl dárce
 
26. 1. - úterý – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

27. 1. – středa
16.15 – kaple na faře

28. 1. - čtvrtek – sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
7.30 – kaple na faře
- na úmysl dárce

29. l. – pátek
17.00 – kaple na faře
- za Helenu Karalovu a rodiče

30. 1. – sobota
16.00 - s nedělní platností na Řepníkách

31. 1. neděle – CHLUMEK – P. MARIA – 4. neděle v mezidobí
8.30 – za farníky
9.30 – za živé i zemřelé z rodiny Márů - ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ
do 10.45 - sv. přijímání pro ty, kdo se nedostali na nedělní mši sv.

Poznámka:
Č.účtu farnosti Luže: je možné peníze poslat na účet 1142883309/0800

Výuka náboženství ve škole i na faře není - do skončení hygienických opatření.

Přihlaste své děti na výuku náboženství.
Vyučování probíhá v obdobném programu, jak tomu byl v předcházejícím školním roce.Základní škola Řepníky v pondělí OD 13.00. Ve středu na Základní škole v Luži /ZŠ/; 1 až 2. třída pátou vyučovací hodnu, 3. třída šestou vyučovací hodinu za ZŠ, stařší žáci ve středu na faře od 14.00