Římskokatolická farnost Luže, Komenského 137, 538 54 LUŽE, tel.: 469 671 110;469311139; jh111 @tiscali.cz  

Pořad  bohoslužeb  v  lužské  farnosti  od    19. 3. do 26. 3. 2017

______________________________
postní doba

______________________________________________

Neděle (19. března) mše sv. - 9.30 v poutním kostele P. Marie na Chlumku v Luži

Pondělí - mše sv.: 17.00 v kostele sv. Bartoloměje v Luži

Úterý - mše sv.  v Luži nebude

Středa - mše sv.: 16.15 v Hamzově léčebně na pavilonu G na Košumberku

Čtvrtek - mše sv.: 7.30 v kostele sv. Bartoloměje v Luži

Pátek - mše sv.: 17.00 v kostele sv. Bartoloměje v Luži; ve 14 hod. pohřeb paní Jiřiny Motyčkové od sv. Bartoloměje

Sobota - mše sv.: 8.00 u sv. Bartoloměje v Luži a v 16.00 mše sv. s nedělní platností v kostele sv. Vavřince na Řepníkách

Neděle - (26. března) mše sv.:  9.30 na poutním místě P. Marie Pomocné v Luži


Poznámka:

- v pátek 7. 4. 2017 příprava pro katechumeny a kandidáty sv. biřmování

- sv. smíření - před každou mši sv. 20 minut.

- úřední hodiny na faře v Luži, Komenského 137 - každou středu od 8.30 do 10.30 a od 17.30 do 19 hod.

Nejlépe - domluvit setkání dopředu na tel: 604 179073 nebo 469311139