Ří­mskokatolická farnost Luže, Komenského 137, 538 54 LUŽE, tel.: 469 671 110;469311139; jh111 @tiscali.cz

Pořad bohoslužeb v lužské farnosti
od
13
. 8. do 20. 8.2017

________________________________
15. 8. Slavnost NANEBEVZETÍ P. MARIE
______________________________________________

13. srpna (neděle) 9.30 mše sv. na poutním místě v Luži P. Marie Pomocné

14. srpna (pondělí)
 mše sv. 8.00 v Luži v kostele sv. Bartoloměje

15. srpna - mše sv. 18.00 mše sv. na poutním místě v Luži P. Marie Pomocné

16. srpna - (středa) 16.15 mše sv. na Košumberku v Hamzově léčebně

17. srpna - (čtvrtek) mše sv. v Luži nebude

18. srpna - (pátek)
18.00 mše sv. v kostele sv. Bartoloměje v Luži

19
. srpna (sobota) 18.30 mše sv. s nedělní platností na Řepníkách

20. srpna (neděle) 2. CHLUMECKÁ POUŤ mše sv. na poutním místě v Luži P. Marie Pomocné -
8.00 - P. Josef Hubálek
9.30 - Mons. Josef Kajnek, světící biskup
11.00 - P. Ondřej Spinler, novokněz


14.30 - novokněžské a svátostné požehnání na Chlumku

Poznámka: