Římskokatolická farnost Luže, Komenského 137, 538 54 LUŽE, tel.: 469 671 110;469311139; jh111 @tiscali.cz  

Pořad  bohoslužeb  v  lužské  farnosti  od    23. 4. do 30. 4. 2017

______________________________
2. týden velikonoční

______________________________________________

Neděle (23. dubna) mše sv. - 9.30 v poutním kostele P. Marie na Chlumku v Luži

Pondělí - mše sv.: 7.30 v kostele sv. Bartoloměje v Luži

Úterý - mše sv.  v Luži nebude

Středa - mše sv.: nebude

Čtvrtek - mše sv. nebude

Pátek - mše sv. 18.00 v kostele sv. Bartoloměje v Luži

Sobota: - mše sv. v 18.30 na Řepníkách s nedělní plaností

Neděle - mše sv. 9.30 na poutním místě v Luži na Chlumku


Poznámka:


7. 5. (neděle) farní pouť do Hlubočic - 14.30 májová pobožnost

V pátek 12. 5. (19.00) 2017 příprava pro katechumeny a kandidáty sv. biřmování

Sv. smíření - před každou mši sv. 20 minut.

Úřední hodiny na faře v Luži, Komenského 137 - každou středu od 8.30 do 10.30 a od 17.30 do 19 hod.

Nejlépe - domluvit setkání dopředu na tel: 604 179073 nebo 469311139