Ří­mskokatolická farnost Luže, Komenského 137, 538 54 LUŽE, tel.: 469 671 110;469311139; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pořad bohoslužeb v lužské farnosti 

________________________________     


Farnost má adresu živého vysílání na YouTube najdete ji na adrese - Římskokatolická farnost Luže. Stačí kliknout na živé vysílání na úvodní straně našeho webu na liště vedle pořadu bohoslužeb
   

Před mši sv. v kostele sv. Bartoloměje zpovídám vždy 30 min. před začátkem bohoslužby, v neděli od 9.00 na Chlumku

_______________________________________________26. 11. – pátek
17.00 – sv. Bartoloměj
- za Helenu Karalovu, rodiče a syna Václava

27. 11. – sobota
16.00 – Řepníky – mše sv. s nedělní platností
 
28. 11. - neděle – CHLUMEK – P. MARIA – 1. neděle adventní
9.30 – za Václava Zárubu, rodiče, Václava Karala a jeho bratra Josefa - ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ

29. 11. - pondělí
17.00 – kaple na faře
- za rodinu Dočekalovu

30. 11. – úterý – sv. Ondřeje, apoštola

1. 12. – středa – sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
16.15 HDL – Hamzova léčebna – pavilon G

2. 12. – čtvrtek
7.30 – kaple na faře
- za děti

3. 12. – pátek – sv. Františka Xaverského, kněze
17.00 – kaple na faře
- za + Ludmilu Křížkovou

4. 12. – sobota – sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
16.00 – Řepníky – mše sv. s nedělní platností

5. 12. - neděle – CHLUMEK – P. MARIA – 2. neděle adventní
9.30 – na úmysl dárce - ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ

Poznámka:

Intence na rok 2022
27. 11. – 10.00 – setkání ministrantů na faře
28.11. - 14.00 – křtiny na Chlumku

4. 12. /so/ – 11.00 – křest na Chlumku
5. 12. - Mikuláš – přijde do naší farnosti
Sestra Romana s Mendriky – mariánská družina
5. 12. – 15.00 – adventní koncert na Chlumku


K získání duchovních darů - plnomocných odpustků od 1. 11. - 30. 11. je potřeba dodržet obvyklé podmínky: sv. smíření, sv. přijímání, modlitbu na úmysl Svatého otce. Je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Stejně tak je možné získat tyto duchovní dary pro zemřelé při návštěvě hřbitova, při dodržení uvedeným podmínek. Při návštěvě hřbitova stačí modlitba v duchu za zemřelé.1.,2.,3.tř. - náboženství na faře od – od 12.50 od 14.00

Další skupina /5. až 9. tř./ náboženství od 15.00 na faře s katechetkou Johankou Jiráskovou

Setkání ER se uskuteční v pátek 15. 10. po mši sv. na faře od 19.00
 
Přihláste své dítě na náboženství  - přihlášky jsou k vyzvednutí v kostele

Od 21. srpna 2021 královéhradecký biskup Jan Vokál ruší dosavadní dispens od nedělní účasti na mši sv.

Úklid kostela NA Chlumku dle rozpisu vždy 2. sobota v měsíci.

V Roce sv. Josefa - JSOU každou středu modlitby ke sv. Josefovi a  votivní mše sv.

Č.účtu farnosti Luže: je možné peníze poslat na účet 1142883309/0800

_________________________________________________________


Přihlaste své děti na výuku náboženství v roce 2021 - 2022