Ří­mskokatolická farnost Luže, Komenského 137, 538 54 LUŽE, tel.: 469 671 110;469311139; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pořad bohoslužeb v lužské farnosti 

________________________________     

SLEDUJTE PROSÍM AKTUALITY NA WEBU FARNOSTI

Obnovuji bohoslužby - zatím do 20 osob - ve všední dny bez omezení
farnost má novou adresu živého vysílání na YouTube najdete ji na adrese - Římskokatolická farnost Luže. Stačí kliknout na živé vysílání na úvodní straně našeho webu na liště vedle pořadu buhoslužeb


22. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále
9.30 - ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ Z CHLUMKU - https://www.youtube.com/watch?v=OSO-bX265Hw
10.30 až 11.00 - sv. přijímání, adorace, sv. smíření

V kostele jsou pro vás připravené adventní brožury, které vydalo biskupství HK /za 26,-/ a pak také brožury z Brna. /za 10,-Kč/

                              

Sobota 28. 11.
16.00 – Řepníky – s nedělní platností

29. listopadu - CHLUMEK - P. MARIA
1. neděle adventní - 9.30 - živé vysílání - žehnání adventních věnců
DO 11.00 ADORACE A SV. PŘIJÍMÁNÍ

30. 11. - pondělí – sv. Ondřeje, apoštola
17.00 – kaple na faře
- /za rodinu Dočekalovu/


1. 12. - úterý - sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka


2. 12. – středa
16.15kaple na faře


3. 12. čtvrtek – sv. Františka Xaverského, kněze
7.30 – kaple na faře


4. 12. – pátek
17.00 – kaple na faře
- za manželská, kněžská a řeholní povolání


5. 12. – sobota
8.00 – kaple na faře

16.00 bohoslužba s nedělní platností na Řepníkách

6. 12. -  2. neděle adventní - CHLUMEK - P. MARIA
9.30 - ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ

L. Motlová připravila "tichý misijní jarmark", v kostele bude stolek s misijními materiály a výrobky farníků a při nedělní návštěvě kostela by si každý mohl něco vybrat a podpořit Misijní fond solidarity KORONA. Kdo z dětí by se chtěl zapojit, mohl by doma s rodiči vyrobit něco adventního nebo vánočního a přinést do kostela. Tento jarmark by mohl probíhat, např. od 22. 11. do 13. 12. 2020
 Poznámka:

Výuka náboženství ve škole i na faře není - do skončení hygienických opatření.

Přihlaste své děti na výuku náboženství.
Vyučování probíhá v obdobném programu, jak tomu byl v předcházejícím školním roce.Základní škola Řepníky v pondělí OD 13.00. Ve středu na Základní škole v Luži /ZŠ/; 1 až 2. třída pátou vyučovací hodnu, 3. třída šestou vyučovací hodinu za ZŠ, stařší žáci ve středu na faře od 14.00