Ří­mskokatolická farnost Luže, Komenského 137, 538 54 LUŽE, tel.: 469 671 110;469311139; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pořad bohoslužeb v lužské farnosti 

________________________________     


Farnost má novou adresu živého vysílání na YouTube najdete ji na adrese - Římskokatolická farnost Luže. Stačí kliknout na živé vysílání na úvodní straně našeho webu na liště vedle pořadu bohoslužeb
   
Stále platí dispens o.biskupa Jana Vokála od fyzické účasti na mši sv. v neděli a závazné svátky. Využívejte živé vysílání mše sv. v našem kostele. 

V letošním roce probíhá tříkrálová sbírka on-line až do dubna 2021. Účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 77705020 či zasláním DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90.

Před mši sv. v kapli na faře zpovídám /v kanceláři/ vždy 30 min. před začátkem bohoslužby, v neděli od 8.05 na Chlumku

________________________________________________

18. dubna - neděle – Chlumek – poutní místo P. Marie – 3. neděle velikonoční
mše sv. 8.30 za farníky
9.30 na dobrý úmysl  – ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ

19. 4. - pondělí
18.00 – kaple na faře
- na dobrý úmysl

20. 4. - úterý

21. 4. – středa
16.15 kaple na faře
- za Anežku a Viktora Krejčovy

22. 4. - čtvrtek
7.30kaple na faře
- na úmysl dárce

23. 4. – pátek – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
18.00 – kaple na faře
- na dobrý úmysl

24. 4. – sobota
18.30 – Řepníky

25. 4. neděle – CHLUMEK – P. MARIA – 4. neděle velikonoční – den modliteb za povolání
8.30 – za Václava Rybenského, rodiče, sourozence a celý rod
9.30 – za + Zdeňku Čapkovou a rodiče - ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ
11.00 – Voletice – za farníky

Poznámka:

V Roce sv. Josefa - budou každou středu modlitby ke sv. Josefovi a popřípadě také i votivní mše sv.

Výzva biskupů ke sčítání lidu – přihlaste se ke katolické církvi.

Č.účtu farnosti Luže: je možné peníze poslat na účet 1142883309/0800

Bohoslužba na faře pro děti na 1. stupni ZŠ:

3. tř. –   pondělí - fara – 3. třída od 13.00
1. 2.tř. - středa – fara – od 13.00
5. tř. –   čtvrtek - fara – 13.00
_________________________________________________________

Výuka náboženství ve škole i na faře není - do skončení hygienických opatření.

Přihlaste své děti na výuku náboženství.
Vyučování probíhá v obdobném programu, jak tomu byl v předcházejícím školním roce.Základní škola Řepníky v pondělí OD 13.00. Ve středu na Základní škole v Luži /ZŠ/; 1 až 2. třída pátou vyučovací hodnu, 3. třída šestou vyučovací hodinu za ZŠ, stařší žáci ve středu na faře od 14.00