Ří­mskokatolická farnost Luže, Komenského 137, 538 54 LUŽE, tel.: 469 671 110;469311139; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pořad bohoslužeb v lužské farnosti 

________________________________     


Farnost má novou adresu živého vysílání na YouTube najdete ji na adrese - Římskokatolická farnost Luže. Stačí kliknout na živé vysílání na úvodní straně našeho webu na liště vedle pořadu bohoslužeb
   
Stále platí dispens o.biskupa Jana Vokála od fyzické účasti na mši sv. v neděli a závazné svátky. Využívejte živé vysílání mše sv. v našem kostele. 

V letošním roce probíhá tříkrálová sbírka on-line až do dubna 2021. Účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 77705020 či zasláním DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90.

Před mši sv. v kapli na faře zpovídám /v kanceláři/ vždy 30 min. před začátkem bohoslužby.


POPELEC BUDU UDĚLOVAT TAKÉ NA 1. N. POSTNÍ

DIECÉZE VYDALA POSTNÍ BRŽURU CENA ČINÍ 38,- KČ

V KOSTELE JSOU K DISPOZICI TAKÉ POSTNÍ POKLADNIČKY

KŘÍŽOVÁ CESTA - MODLÍME SE JI KAŽDOU NEDĚLI OD 8.00 NA CHLUMKU A PONDĚLÍ A PÁTEK V KAPLI NA FAŘE21. 2. neděle – CHLUMEK – P. MARIA – 1. neděle POSTNÍ
8.30 – za Miloslava a Václava Peřinu a syna Václava
9.30 – za rodiče   – ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ
do 10.45 - sv. přijímání pro ty, kdo se nedostali na nedělní mši sv.

22. 2. - pondělí - svátek Stolce svatého apoštola Petra
17.00 – kaple na faře
- za + Dr. Oldřicha Čočka a manželku

23. 2. - úterý

24. 2. – středa
16.15 – kaple na faře
- na úmysl dárce

25. 2. - čtvrtek
7.30 – kaple na faře
- za tatínka

26. 2. – pátek
17.00 – kaple na faře
- za děti

27. 2. – sobota
16.00 - s nedělní platností na Řepníkách

28. 2. neděle – CHLUMEK – P. MARIA – 2. neděle POSTNÍ
8.30 – za farníky
9.30 na úmysl dárce   – ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ

Poznámka:
Č.účtu farnosti Luže: je možné peníze poslat na účet 1142883309/0800

Výuka náboženství ve škole i na faře není - do skončení hygienických opatření.

Přihlaste své děti na výuku náboženství.
Vyučování probíhá v obdobném programu, jak tomu byl v předcházejícím školním roce.Základní škola Řepníky v pondělí OD 13.00. Ve středu na Základní škole v Luži /ZŠ/; 1 až 2. třída pátou vyučovací hodnu, 3. třída šestou vyučovací hodinu za ZŠ, stařší žáci ve středu na faře od 14.00