Ří­mskokatolická farnost Luže, Komenského 137, 538 54 LUŽE, tel.: 469 671 110;469311139; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pořad bohoslužeb v lužské farnosti 

________________________________     


Farnost má adresu živého vysílání na YouTube najdete ji na adrese - Římskokatolická farnost Luže. Stačí kliknout na živé vysílání na úvodní straně našeho webu na liště vedle pořadu bohoslužeb
   

Před mši sv. v kapli na faře zpovídám vždy 30 min. před začátkem bohoslužby, v neděli od 9.00 na Chlumku

_____________________________________________


14. 1. – pátek
17.00 – kaple na faře
- na poděkování za přijaté milosti

15. 1. 2022 – sobota
16.30 – Řepníky

16. 1. 2022 - neděle – CHLUMEK – P. MARIA – 2. neděle v mezidobí
9.30 – Chlumek – za živé i zemřelé z rodu Hálových - ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ


17. 1. - pondělí – Památka sv. Antonína, opata
17.00 – kaple na faře
- na úmysl dárce


18. 1. – úterý – P. Marie Matky křesťanů – týden modliteb za jednotu křeťanů

19. 1. – středa
16.15 HDL – Hamzova léčebna pavilon G
- za + manžela


20. 1. – čtvrtek
13.30 – Sv. Bartoloměj – pohřeb pana Balcara z Bělé

21. 1. –
pátek – Památka sv. Anežky, panny a mučednice
17.00 – kaple na faře
- za Marii Křížkovou, manžela a oba syny


22. 1. 2022 – sobota
16.30 – Řepníky

23. 1. 2022 - neděle – CHLUMEK – P. MARIA – 3. neděle v mezidobí - 
Neděle Božího slova
9.30 – Chlumek – za P. Jiřího Remeše - ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ


Poznámka:


Intence na rok 2022
Před každou mši sv. na faře v kanceláři zpovídám, od 16.30

21. ledna setkání pastorační rady farnosti - 18.00 - fara

1.,2.,3.tř. - náboženství na faře od – od 12.50 od 14.00

Další skupina /5. až 9. tř./ náboženství od 14.00 a 15.00 na faře s katechetkou Johankou Jiráskovou

Od 21. srpna 2021 královéhradecký biskup Jan Vokál ruší dosavadní dispens od nedělní účasti na mši sv.

Úklid kostela NA Chlumku dle rozpisu vždy 2. sobota v měsíci.

V Roce sv. Josefa - JSOU každou středu modlitby ke sv. Josefovi a  votivní mše sv.

Č.účtu farnosti Luže: je možné peníze poslat na účet 1142883309/0800

_________________________________________________________


Přihlaste své děti na výuku náboženství v roce 2021 - 2022