Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži dokončena.
Římskokatolická farnost Luže využila dotaci z Finančního mechanismu EHP/Norsko a za finanční podpory Pardubického kraje a Města Luže dokončila obnovu interiéru barokního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži, která se týkala výmalby celého kostela, restaurování vybraných prvků dřevěného mobiliáře a varhan včetně varhanního stroje.

    

Veřejnost byla poprvé s restaurovaným interiérem seznámena při slavnostním otevření 11.12.2010, které proběhlo mimo jiné za účasti arcibiskupa Dominika Duky primase českého, hejtmana Kraje Pardubice Radka Martínka a velvyslance Norského království pana Jens Elikaase.
Zveme všechny k návštěvě tohoto poutního místa- barokní perly východních Čech, kam se po realizaci bezbariérového výtahu, který se začne z prostředků EU stavět už letos, dostanou úplně všichni, kdo o to budou mít zájem. 
Mgr. Josef Hubálek, farář.