V úterý 23.6.2009 náš duchovní správce P. Josef Hubálek v tomto kostele přivítal otce biskupa Mons. Dominika Duku, pana radu velvyslanectví Norského království Kjetila Aaslanda, náměstka hejtmana pardubického kraje Romana Línka, starostu města Luže Tomáše Soukupa a další hosty. Na této náročné opravě v ceně téměř 920 000 Eur se podílejí Norské fondy 85%, Pardubický kraj 12% a město Luže 3%. Setkání bylo uskutečněno na přání zástupců firem, které budou opravy provádět. Otec biskup požehnal tomuto dílu s prosbami o Boží pomoc a ochranu P. Marie pro všechny angažované v těchto náročných opravách.
Po dobu své existence byl chrám několikrát opravován, ale není zaznamenáno, že by celé komplety řezbářské výzdoby opustily své místo. Je to vpravdě historická událost, kdy nám před očima mizí chrámová výzdoba část po části a těžko si zvykáme, že nás u svatostánku nevítá věčné světlo oznamující Boží přítomnost. Doufejme a věřme, že se dílo podaří, že bude staré obnoveno a tato barokní perla východních Čech opět zazáří v plné kráse i uvnitř. Za to prosme: „Dědictví otců zachovej nám, Pane“.
Marie Doležalová