Velvyslanecký norský rada Kjetil Aasland nám sdělil, že u nich v Norsku tak vzácné historické památky nemají a že je ujištěn, že budou finance v tomto kostele dobře použity. Také další host vicehejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek podporuje tento projekt a starosta města Luže Ing. arch. Tomáš Soukup je také této věci pozitivně nakloněn.
Bohoslužba slova a projevy zúčastněných ve mně zanechaly příjemný a radostný pocit, že toto náročné a opravdu již potřebné dílo bude zdárně probíhat. Vždyť každý týden, kdy vstupujeme do této svatyně, je patrný posun prací. Nejprve byly demontovány a odvezeny varhany, hlavní oltář, poté sousoší Proměnění Páně na hoře Tábor, Bůh Otec v obláčku a teď dokonce přibylo lešení a postupně se zakrývají postranní kaple. Hodně fandím odvaze pana faráře a všech zainteresovaných a v modlitbách budeme vyprošovat zdárný průběh prací. Těšíme se na nově vymalovaný chrám a zrestaurovaný mobiliář. Bude to pro mnohé z nás asi velké překvapení, protože neznáme detaily - jako třeba odstíny výmalby.
Boží požehnání dává naší práci úspěch. Kardinál Tomáš Špidlík říká, že za veškerou lidskou prací je činný Bůh. A svatý Ignác z Loyoly to vyjádřil pěkným aforismem: „Pracujte, jako by všechno záviselo jen na vás samých, ale modlete se, jako by všechno záviselo na Bohu.“ Všechen um a nadání je darem od Pána Boha a i když vím, že to bude vyžadovat velké úsilí všech odborníků i řemeslníků, věřím, že vše bude probíhat podle harmonogramu prací a tato etapa bude zdárně dokončena.
Marie Zárubová