ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Farní úřad Luže ve smyslu § 6 zákona č.137/2006 Sb.zveřejňuje následující veřejné zakázky malého rozsahu (podle § 12 odst.3 zmíněného zákona jsou to veřejné zakázky na dodávky a služby do 2 mil.Kč bez DPH a veřejné zakázky na stavební práce do 6 mil.Kč bez DPH), které se budou provádět v roce 2009:

evidenční číslo Charakteristika a popis zakázky lhůta pro přihlášení* kontaktní osoba zakázky
001 Zpracování kompletní projektové dokumentace v úrovni projektu pro stavební řízení a v úrovni prováděcího projektu pro realizaci stavby: "Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži - bezbariérové zpřístupnění (výtah, stavební úpravy vstupu, poustevna)" od 13.1.2009 
do 19.1.2009
Ing.Tesař st., Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
003/EČ215 Zajištění kompletní činnosti koordinátora BOZP a stavebního dozoru stavebníka na akci "Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži" (rozsah prací na akci se týká výmalby celého kostela, restaurování dřevěhého mobiliáře a varhan) v letech 2009 a 2010. od 24.2.2009 
do 6.3.2009
Ing.Tesař st., Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
004 Chlumek - dodávka a montáž billboardu o rozměrech cca 1,8 x 2,6 m od 28.4.2009 
do 5.5.2009
Ing.Tesař st., Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
006/EČ215 Poskytnutí kontokorentního úvěru farnosti na období cca 2 let od 26.5.2009 
do 3.6.2009
Ing. Mgr. Pavel Krátký, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
007 DOTAČNÍ MANAGEMENT k akci "Obnova interiéru chrámu P. Marie na Chlumku v Luži" (kompletní poradenství k realizaci Norských fondů) od 26.6.2009
do 9.7.2009 do 12.00 hod.
Ing.Tesař st., Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
008/ EČ215/2010 „Rozšíření restaurování mobiliáře (NF – CZ 0169 - aktivita č.2)“ k akci „Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži“ od 16.4.2010
do 23.4.2010
Ing.Tesař st., Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
009/
EČ 215/2010
„Rozšíření restaurování mobiliáře - věčná světla (NF – CZ 0169 - aktivita č.2)“ k akci: „Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži“ od 23.9.2010
do 4.10.2010
Ing.Tesař st., Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
010/
EČ 215/2010
„Pamětní deska – bronz“ o rozměrech : 300 x 200 x cca 15-20 mm k akci s názvem: „Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži“ od 24.11.2010
do 3.12.2010 12:00
Anna Zárubová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
002/2011 Zajištění kompletní činnosti koordinátora BOZP a stavebního dozoru stavebníka TDI na akci "Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži - bezbariérové zpřístupnění (výtah, stavební úpravy vstupu)". Od 3.2.2011
do 14.2. do 12:00
Ing.Tesař st., Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
003/2011 Restaurování obrazů Sv. Vavřince a Sv. Floriána" z kostela P. Marie na Chlumku v Luži. Od 31.5.2011
do 14.6.2011 12hod
Ing.Tesař st., Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

004/2011

"Zpracovní filmu" na akci Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži- Bezbariérové zpřístupnění. Od 26.9.2011
do 11.10.2011 12hod

Anna Zárubová,

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

001/2016

Pronájem pozemků získaných v rámci restitucí v katastrech Jenišovice, Luže, Pustina a Řepníky.

Od 20.4.2016
do 29.4.2016 

 Mgr. Josef Hubálek
 tel. 469671110
 Komenského 37,
53854 Luže

* přihlášení se zájemce o plnění veřejné zakázky je požadováno po telefonické domluvě emailem nebo faxem na adresu kontaktní osoby; na základě tohoto "přihlášení se" obdrží uchazeč Zadávací dokumentaci, kde jsou uvedeny podrobné údaje k zakázce.

Římskokatolická farnost Luže ve smyslu § 6 zákona č.137/2006 Sb. zveřejňuje následující veřejné zakázky malého rozsahu (podle § 12 odst.3  ve spojení s § 18 odst. 5 zmíněného zákona jsou to veřejné zakázky na Stavební práce z oboru stavební a restaurátorské práce), které se budou provádět v roce 2015:

evidenční číslo název akce, charakteristika a popis zakázky datum vyhlášení* kontaktní osoba
005/2015

"Dokončení obnovy interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži-Oprava fasády"-na stavební práce z oboru stavební a restaurátorské práce
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
Smlouva o dílo č.005/2015
Příloha k SOD-cenová nabídka-1.část
Příloha k SOD-cenová nabídka-2.část
Příloha k SOD-cenová nabídka-3.část
SOD Dodatek 1
SOD Dodatek 2 

1.4.2015 Anna Zárubová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
* přihlášení se zájemce o plnění veřejné zakázky je požadováno emailem kontaktní osobě: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu zadavatele, na základě tohoto "přihlášení se" obdrží uchazeč Zadávací dokumentaci, kde jsou uvedeny podrobné údaje k zakázce. Dokumentaci k veřejné zakázce lze získatna faře v Luži na základě písemné výzvy poslané zadavateli na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu zadavatele, dokumentace bude předána v elektronické nebo tištěné podobě dle přání uchazeče na faře v čase dle telefonické domluvy do 2 pracovních dnů od výzvy podané uchazečem.


ZAKÁZKY PODLIMITNÍ

Veřejné zakázky podle zákona č.137/2006 Sb. ve zjednodušeném podlimitním řízení:

evidenční číslo název akce (odkaz na písemnou výzvu) datum vyhlášení datum podání nabídky


Veřejné zakázky podle zákona č.137/2006 Sb. v podlimitním řízení:

evidenční číslo ISVZ název akce (odkaz na ISVZ) datum vyhlášení datum podání nabídky
60027967 Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži – restaurování výmalby, mobiliáře a varhanní skříně 6.2.2009 3.4.2009
60031037 Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži – restaurování výmalby 7.5.2009 29.5.2009
60058441 Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži- Bezbariérové zpřístupnění- stavební práce. 8.4.2011 28.4.2011 do 15hod.
60060711 Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži- Bezbariérové zpřístupnění - stavební práce-2. 31.5.2011 20.6.2011 do 15hod.

 

ZAKÁZKY NADLIMITNÍ

Veřejné zakázky podle zákona č.137/2006 Sb. v naddlimitním řízení:

evidenční číslo ISVZ název akce (odkaz na ISVZ) datum vyhlášení datum podání nabídky
60027347 Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži – restaurování varhanního stroje 27.1.2009 20.3.2009