Paletinská kaple
Hana Bártová

Blíže hradu Košumberku nedaleko silnice na Bílý Kůň stojí Paletinská kaple (správně zvaná Palestinská). Zasvěcena je čtrnácti svatým pomocníkům. Jejím zakladatelem byl jezuitský superior Jan Kloc (působící v rezidenci na Chlumku v letech 1713-1720). Když v Luži 14.9.1715 vypukl mor (aby se nemohl dále šířit, byla Luže dnem i nocí střežena vojskem), složil superior Kloc slib, že pokud bude morové rány uchráněn, dá vystavět tuto kapli čtrnácti sv. pomocníků.
V Paletíně se sloužilo během roku pravidelně pět mší svatých. Jezuité sloužili mše na svátky sv. Fabiána a Sebestiána, sv. Rocha, sv. Rosálie, sv. Leonarda a sv. Františka Xaverského. Mimo to zde byla každoročně slavná bohoslužba na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie. To vždy chodilo ke kapli z Luže a okolí procesí.
Interiér kaple byl vybaven dvěma oltáři. Hlavní oltář s obrazem 14 svatých pomocníků a vedlejší na straně evangelní bez oltářního kamene s obrazem Krista na kříži. Dále patřilo k vybavení kaple: Obraz pieta ze 17. století, dva relikviáře, tři sošky - sv. František, sv. Antonín, sv. Jan Nepomucký, Kalvarie v zasklené skříni, šest svícnů dřevěných, dva svícny barokní 56 cm vysoké a krucifix 75 cm vysoký z hruškového dřeva. V lucerně byl zvonek. Většina vybavení interiéru se nedochovala, část je na hradě Košumberk. V 19. století došlo k několika větším opravám. V roce 1826 ze sbírek (nejvíce přispěla Aloisie Hájková - manželka košumberského sládka a Helena Hansvenclová, měšťanka z Luže), další oprava byla v roce 1882, nákladem 170 zl. Zaplatil je hrabě Thurn –Taxis, majitel panství. Střecha a strop byly opraveny v roce 1890. Poslední oprava Paletína byla provedena v roce 2000.