Kaple sv. Jana Nepomuckého
Hana Bártová

Na andělské cestě mezi Chlumkem a hradem Košumberkem je kaple sv. Jana Nepomuckého. Socha byla postavena chlumeckými jezuity v roce 1746 a kaple nad ní zřízena roku 1761. Má podobu trojhranu a spočívá na třech pilířích. V rozích stěn jsou niky s freskami ze života Panny Marie, nad nimi kartuše se sv. Václavem, sv. Vítem a sv. Vojtěchem, podle Zdenka Wirtha - Památky historické v Českém království, vydáno 1902, podle Václava Olivy - Z minulosti Chlumku u Luže, vydáno 1903, se jednalo o sv. Barboru, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, protože se oba autoři velmi rozcházejí, uvádím doslovně jejich interpretaci. Socha sv. Jana Nepomuckého, stojící uprostřed kaple, měla Latinský nápis. Fresky ani nápis se do současnosti nedochovaly. Roku 1847 byla kaple se sochou opravena na náklady košumberského sládka Františka Zdeňka a jeho ženy Doroty. Podle pamětních knih se zde konaly dvě pravidelné pobožnosti do roka, a to v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého a na svátek samý v odpoledních hodinách.