Římskokatolická farnost v Luži Vás srdečně zve na VARHANNÍ KONCERT ve čtvrtek 1. 7. 2021 v 19.00 hod. v poutním kostele Panny Marie na Chlumku v Luži.
Vystoupí Martin Kubát, varhany a Karolína Kubátová, viola.


V programu zazní BACH, PACHELBEL, VAŇHAL, SWEELINCK, IMPROVIZACE. Vstupné dobrovolné.