Svátost smíření je možné v naší farnosti přijmout v kostele před každou mší svatou. Kněz je k dispozici půl hodiny před začátkem každé bohoslužby ve zpovědnici. Kněze můžete požádat o udělení této svátosti i mimo výše uvedenou dobu i mimo zpovědnici. Jsme připraveni také k duchovnímu rozhovoru nebo k osobní modlitbě s vámi. Rádi svátostí smíření posloužíme vašim nemocným u vás doma či v nemocnici, domově pro seniory nebo v hospici.