Snoubenci, kteří chtějí přijmout svátost manželství (uzavřít církevní sňatek) v lužské farnosti, se musí obrátit na kněze, a to nejméně 3 měsíce před zamýšleným sňatkem. Bude vás informovat o všech náležitostech nutných k uzavření svátosti manželství. Samotnému slavení církevního sňatku předchází příprava (zpravidla šest setkání).