O křest dětí žádají jejich rodiče. Aby dítě mohlo být pokřtěno, je nezbytným předpokladem, že bude vychováváno ve víře v Ježíše Krista, jak ji předává katolická církev. S žádostí o křest dítěte se můžete obrátit na kněze a to nejméně 1 měsíc před zamýšleným křtem. Udělení svátosti křtu předchází příprava rodičů (většinou 2 - 3 setkání). Dospělý člověk žádá o křest sám. Příprava na přijetí svátosti křtu trvá v tomto případě 1 - 1,5 roku podle okolností a situace žadatele. Ať už jde o křest dítěte či dospělého nebo přijetí do společenství katolické církve či přípravu na přijímání svátostí dosud nepraktikujícími katolíky, obraťte se s důvěrou na kněze ve farnosti, který vám rád poskytne bližší informace.