V naší farnosti se slaví každý den mše svatá. Rádi při ní budeme pamatovat na vaše úmysly (intence). Vždy je třeba předem dohodnout termín buď osobně v sakristii či ve farní kanceláři, nebo telefonicky či e-mailem u kněze.