Milí farníci a přátelé poutního místa v Luži,
srdečně Vás všechny zdravím a píšu radostnou zprávu, je možné obnovit bohoslužby, vracíme se na poutní místo Chlumek. Mše sv. - 9.30, pan biskup nám klade na srdce, abychom dodrželi hygienické zásady, bude to na poutním místě zajištění. Sv. přijímání se bude podávat na ruku. Dezinfekce bude pro všechny dostatek. Je potřeba přijít s rouškou a také dodržet rozestupy, plakátky s tímto pokynem jsou v kostele. Na rodinné příslušníky se rozstupy nevztahují. Pokud nás bude více jak 100 + asistence, což si nemyslím, mám připravené řešení.
Pokud se někdo obává nákazy virem, pan biskup Jan Vokál doporučuje raději zůstat doma a sledovat mši sv. přes tel. přenos. Týká se to kohokoliv a hlavně starší generace a nemocných. Dispenc od účasti stále platí až do 7. června. Pokud se chystáte přijít s dětmi a střádali jste doma penízky do papírové pokladničky, pak pokladničku přineste do kostela, děti ji mohou přinést v obětním průvodu.
Těším se na setkání s Vámi a věřím, že obnovíme dobré tradice, které jsou potřebné obecně k lidskému životu.
S pozdravem o. Josef Hubálek

6. neděle velikonoční
Jen krátká myšlenka z listu sv. Petra 3, 15 – 18
Mějte posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a skromností. Naděje se týká budoucích věcí. Pro děti je nadějí, že přijdou prázdniny. Pro nás všechny, že pandemie skončí. Máme umět vysvětlit důvody své naděje. Máme to umět ve chvílích naprosto všedních, když se nás zeptá kolega v práci nebo sousedka. Pro takový případ je dobré být předem trochu nachystán, abychom dokázali jednoduše vysvětlit, čemu vlastně věříme. Nemusíme přitom citovat apoštolské vyznání víry. Stačí např. vyznání jedné starší ženy, které jsem nedávno slyšel. Věřím tomu, že když mi je zle, nejsem v tom sama. A věřím, že zase bude dobře.
o. Josef