Profesionální varhaník MARTIN KUBÁT ve spolupráci s Římskokatolickou farností Luže Vás srdečně zve na:
VARHANNÍ KONCERT
NEDĚLE 7. ČERVENCE 2019 V 13.30 HOD. na Chlumku v Luži
ZAZNÍ SKLADBY VÝZNAMNÝCH VARHANÍKŮ 17. – 19. STOL.
KOSTEL PANNY MARIE POMOCNICE NA CHLUMKU
LUŽE
MARTIN KUBÁT
VARHANY – PRŮVODNÍ SLOVO
www.mkvarhanik.cz
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ