V letošním ročníku bylo v ČR přihlášeno 1640 kostelů a modliteben. V Luži a okolí jsme otevřeli v pátek 24.5.2019 návštěvníkům rekordnéích 9 objektů:
Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku, kostel sv. Bartoloměje, kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách, kaple Sv. Rodiny na Dobrkově, kaple Panny Marie Lurdské v Hlubočicích, židovská synagoga, kostel Sv. Jiří ve Voleticích, kaple Panny Marie Růžencové v Srbcích, Paletínská kaple čtrnácti svatých pomocníků.

Na Chlumku zahájily program zvony v 17:30, od 18:00 si mohli příchozí vychutnat mši svatou i s tradiční májovou pobožností. Poté se představil Žesťový komorní soubor při ZUŠ Skuteč pod vedením Václava Divoše. Jasné hlasy čtyř trubek nesly z kůru do barokního prostoru chrámu známé skladby z různých historických období. Od 20:00 až do 23:00 měli hosté možnost prohlídky kostela. Tuto část zahájil poutavým vyprávěním o historii dlouholetý kostelník a průvodce František Jirásko. Velký zájem byl také o varhany, na kůru byla neustále tlačenice, děti i dospělí si chtěli osahat historický nástroj, dozvědět se něco o jeho funkcích a hlavně si zkusit zahrát. Z některých příležitostných hudebníků se vyklubali zdatní improvizátoři. Dlouhý večer na Chlumku jsme zakončili hodinovým ztišením při svíčkách, do setmělého chrámu zazněly meditační modlitby slavných osobností prokládané zpěvy z Taizé. Přesně o půlnoci byl program ukončen. Chrám na Chlumku navštívilo celkem 365 návštěvníků.
Trubači z kůru

Aktualizováno ( Úterý, 18 Červen 2019 08:08 )