Sdružení salesiánů spolupracovníků Sebranicko zve každého k modlitbě za mravní a duchovní obrodu světa na poutní místo Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži.
Termíny modliteb na Chlumku jsou každou třetí sobotu v měsíci v 18:00 (v délce cca 45 minut):

19. května
16. června
14. července
18. srpnasales
15. září
20. října
17. listopadu

Poutní místa jsou místa, kde se rozhoduje o osudu národů i světa. Jedním z nich se stala Fatima. Neposlouchejme ty, kteří se domnívají, že o nás i o světě rozhodují utajená spiklenecká centra, že o nás rozhodují světové banky či štáby armád. Nejsme bezbranní či neschopní štvanci v tomto světě. Ve Fatimě mohou Boží děti modlitbou, pokáním a opravdovým životem víry spoluvytvářet svět, ve kterém má člověk možnost žít důstojný život v úctě a lásce k Bohu i člověku. Konrád Adenauer, jeden ze zakladatelů Evropské unie.
Sdružení salesiánů spolupracovníků Sebranicko