Letos budou otevřeny 4 objekty:
Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku
Kostel sv. Bartoloměje
Paletínská kaple - kaple Čtrnácti svatých pomocníků
Dobrkov - kaple sv. Rodiny


Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku:


Otevřeno:            17:00 - 22:00

Program:             16:50 - 16:55      Zvony oznámí začátek akce.

17:00 - 17:40      Mše sv.

18:00 – 18:50     Koncert příčné flétny a klasické kytary.

Komorní koncert na příčnou flétnu a klasickou kytaru přednesou Michaela a Jiří Mecovi.

19:00 - 19:30      Přednáška Národní kulturní památka, co to znamená?

Ing. arch. Jitka Svobodová z Národního památkového ústavu v Pardubicích promluví o národních kulturních památkách a zařazení areálu kostela v Luži do tohoto souboru.

19:45 - 20:15      Koncert žesťového komorního souboru při ZUŠ Skuteč.

Žesťový kvartet ze ZUŠ Skuteč přednese pod vedením Václava Divoše skladby různých žánrů a autorů.

20:30 - 22:00      Možnost prohlídky kostela s průvodcem.

Samostatná prohlídka chrámu, prohlídka s výkladem a poutavým vyprávěním o historii kostela, audiovizuální videa v 8 jazycích.

Celovečerní program: Možnost zakoupení poutnických oplatek, pohledů a upomínkových předmětů.

Vyhlášené poutnické oplatky z Luže v mnoha příchutích a drobné upomínkové předměty a pohledy.

 

Kostel sv. Bartoloměje:

Otevřeno:            17:00 - 21:00

Program:             17:00 - 17:05      Zvony oznámí začátek akce.

17:00 - 21:00      Možnost prohlídky kostela s průvodcem.

17:00 - 21:00      Výstava papírových modelů kostelů a kaplí Luže a okolí.

17:00 - 21:00      Výstava ornátů a oblečení kněží a ministrantů používaných při bohoslužbách.

17:00 - 21:00      Možnost ochutnat odřezky hostií.

 

Košumberk - Paletínská kaple - kaple Čtrnácti svatých pomocníků

Otevřeno:            17:00 - 21:00

Program:             17:00 - 21:00      Jedinečná možnost prohlídky kaple (jindy během roku zavřeného objektu).

 

Dobrkov - kaple sv. Rodiny

Otevřeno:            17:00 - 20:00

Program:             17:00 - 20:00      Jedinečná možnost prohlídky kaple (jindy během roku zavřeného objektu).

19:00 - 20:00      Jarní koncert pro radost: Zuzana (housle, zpěv) a Jiří (kytara) Slavíčkovi.

 

Program i dalších míst můžete nalézt na https://www.nockostelu.cz

Aktualizováno ( Úterý, 15 Květen 2018 13:20 )