28. 12. 2016 jsme odeslali krásnou částku 4 079 Kč na podporu ugandské misijní stanice. Velké poděkování patří všem dětem, které se zapojily do Misijního bonbónku i všem, kteří podpořili tento misijní projekt při Misijní jarmarku o 4. neděli adventní. Poděkování patří i dětem z misijního klubka, které ozdobily vánoční svíce a Marušce Hálový, která přispěla svými originálními výrobky na Misijní jarmark.

Za misijní klubko Lucka Motlová a Johanka Jirásková