Nezapomeňme ani o letošních Vánocích na děti, které strádají, a připravme jim Misijní bonbónek. Podpořme společně s dětmi z Misijního klubka snahu ugandské misijní stanice vytvořit si soběstačný výživový projekt. Přispějme jim na výstavbu drůbežárny, zakoupení nosnic, brojlerů a krmiva, které misijní stanici umožní vybudovat vlastní zdroj potravy pro opuštěné děti.

Z peněz utržených za prodej drůbeže a vajec se budou financovat rovněž animační dětské programy. V případě úspěšného provozování bude tento nápad rozšířen i do místních farností v diecézi Fort Portal. Náklady na stavbu, materiál a práci činí přibližně 950 Kč na jedno dítě, kterému bude z těchto prostředků zajištěna nutričně bohatá výživa a křesťanská formace. Uganda je chudý africký stát, kde si většina lidí musí vystačit s méně než jedním dolarem na den. Velkým problémem je virus HIV, kvůli němuž každým rokem osiří více než 1,1 milionu dětí. Země se potýká také s vysokou úmrtností dětí na podvýživu.

V čem naše pomoc spočívá? Během doby adventní si můžeme odříci něco, co máme rádi (sladkost, kávu, pivo, víno …) a peníze vložit do pokladničky Misijní bonbónek. Pokladničku si můžete vzít vzadu v kostele nebo si vyrobit vlastní. Jedna pokladnička bude také po celou dobu adventní v kostele na Chlumku. Tyto pokladničky budeme přinášet v obětním průvodu při dětské mši sv. na Štědrý den.

Děkujeme za Vaši štědrost a přejeme požehnanou dobu adventní