V neděli 23. 10. 2016 si připomínáme 90. výročí Světového dne misií, který je u nás znám pod názvem Misijní neděle. Také naše farnost se zapojí do této oslavy tradičním Misijním koláčem. Prosíme všechny, kdo rádi „kuchtí“, aby přinesli napečené dobroty do kostela P. Marie na Chlumku. Děkujeme všem za pomoc a podporu.