Zveme vás na Misijní den v sobotu 24. 9. 2016 v Chocni. Setkání bude probíhat v kostele sv. Františka Serafínského a na farní zahradě. Program pro děti i dospělé začíná v 10 hodin v kostele a vyvrcholí v 15 hodin mší svatou, kterou celebruje královéhradecký biskup Jan Vokál.  Zveme všechny děti z naší farnosti. Možnost společného odjezdu dětí, hlaste se u Johanky Jiráskové nebo Lucky Motlové.

Misijníden2016