Článek v deníku Chrudimsko o zahájení akce „Dokončení obnovy interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži“:

sobota 28. února 2015 strana 10