Římskokatolická farnost Luže realizuje díky dotaci z fin. mechanizmu EHP/Norska a partnerům Pardubického kraje, Města Luže a Biskupství královéhradeckého akci „Dokončení obnovy interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži“.

V kostele od února 2015 postupně demontovala firma Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s r.o. z Prahy prvky dřevěného mobiliáře. Následovala zde výměna poškozených opukových dlaždic a celoplošné přespárování dlažby všude kromě zádveří. V zádveří bude nová dlažba osazena v listopadu. Restaurátorsky byla opravena kamenná náhrobní deska hraběnky, schodiště na kazatelnu, 4 dřevěná točitá schodiště vč.opravy omítek a výmalby. Následovalo osazení 4 bloků opravených lavic zpět do kostela, aby měli kam usednout poutníci při letošní první chlumecké poutí, která se konala 4.7.2015.

altDále jsou již zrestaurovány a vráceny do kostela všechny vnitřní dveře, vnější dveře hl. vstupu, jedny vnější boční dveře, okenice a 4 zpovědnice. Zrestaurován je také obklad kolem Mariánské kaple a konstrukce spodní části kazatelny. V jednotlivých ateliérech se dokončují práce na sochách ze spodní části kazatelny, sochách ze zpovědnic, druhých vnějších bočních dveřích, vnějších dveřích do sakristie, vnitřních oknech a 2 zpovědnicích. Intenzivně se pracuje také na restaurování šesti bočních oltářů a Sousoší Kalvárie. V kostele nyní probíhají práce na skříňovém nábytku pro kněze a ministranty v obou sakristiích. V dalším období se bude pokračovat v restaurování souboru 5 obrazů světců ze sakristie, 6 obrazů z oltářů a 2 obrazech do lodi kostela apod.alt

Na základě vzniku úspor v rámci zadávacího řízení na dodavatele prací v interiéru, kterých bylo dosaženo díky vysoutěžení, došlo koncem dubna ke schválení nové aktivity „ Oprava fasády“ k projektu „Dokončení obnovy interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži“. Výběrové řízení na zhotovitele opravy fasády vyhrál Staver Luže s.r.o.. Bylo postaveno lešení a provedena oprava fasády průčelí kostela vč. horní části dvou věží. Nyní zbývá dokončit nátěr fasády, dokončení restaurování hl. portálu a soch apod..alt

Informace o této opravě a poutním chrámu najdete i na webových stránkách farnosti www.chlumek.net.

 

alt


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.