Dokončení obnovy interiéru poutního chrámu P. Marie na Chlumku v Luži - zahájení prací. Norské fondy opět na Chlumku v Luži

 

 

 

Římskokatolická farnost Luže získala dotaci z fin. mechanizmu EHP/Norska na realizaci

 „Dokončení obnovy interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži“.

altCílem opravy je dokončení opravy a restaurování zbývajícího dřevěného mobiliáře v interiéru kostela, který se nemohl opravit v rámci předchozích Norských fondů. Patří sem např. 6 bočních oltářů, 6 zpovědnic, Sousoší Kalvárie, lavice, spodní části kazatelny, obkladu kolem Mariánské kaple, skříňový nábytek v sakristiích vč. pěti obrazů, vnitřní a vnější dveře, oprava dlažby v zádveří atd. Výběrové řízení na zhotovitele Dokončení obnovy interiéru vyhrála Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s r.o. z Prahy. Po zahájení stavby v únoru 2015 probíhala demontáž a převoz většiny prvků do ateliérů, kde probíhají další práce. V dubnu byla schválená nová aktivita "Oprava fasády". Výběrové řízení na Opravu fasády  vyhrála firma Staver Luže s.r.o.. Nová aktivita byla zahájena v květnu 2015 stavbou lešení a čištěním kamenných prvků na části kostela. Dále probíhá odstraňování části poškozených omítek, oprava kam. prvků, apod.. Cílem nové aktivity je opravit a zachránit vzhled poutního chrámu a zachovat kulturní památku dalším generacím.

Partnery projektu jsou Město Luže, Biskupství královéhradecké a Pardubický kraj.

Po dobu provádění prací bude kostel otevřen v turistické sezóně od dubna do konce října od 9 do 17 hod. každý den kromě pondělí. Do kostela bude zachován přístup jak po schodišti, tak bezbariérově výtahem do zádveří kostela. Návštěvníci mají v zádveří kostela možnost shlédnout krátký film o historii a vybavení kostela v audiovizuálním zařízení.

Pro bohoslužby či jiné akce je chrám uzavřen. Otevřen bude od první chlumecké poutě 5.7.2015 po zbytek roku 2015, kdy se zde budou konat nedělní bohoslužby, ostatní poutě a jiné akce, na které Vás, vážení čtenáři, tímto už srdečně zveme.

Informace o této opravě a poutním chrámu najdete i na webových stránkách farnosti www.chlumek.net.

  alt


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.