Vychází třetí číslo časopisu Chlumeček v roce 2019. Najdete zde vše, co se událo v poslední době v naší farnosti a také to, co plánujeme. Za pozornost stojí např. ohlédnutí za postní duchovní obnovou, křtinami a biřmováním a svatbou v jednom obřadu a další zajímavé informace jako třeba pokračování seriálu o mobiliáři našeho poutního chrámu, přípravě na první svaté přijímání, programu májových v Podskale, poutích na Chlumku apod.

Toto číslo i všechna předchozí najdete tady.