Vychází první číslo časopisu Chlumeček v roce 2019. Najdete zde vše, co se událo v poslední době v naší farnosti a také to, co plánujeme. Za pozornost stojí např. ohlédnutí za koncertem v Jenišovicích, misijním jarmarkem, adventní duchovní obnovou, dvouvikariátním setkání mládeže v Litomyšli a další zajímavé informace jako třeba pastorační plán farnosti na rok 2019 a diecézní akce v tomto roce..

Toto číslo i všechna předchozí najdete tady.