Vychází čtvrté číslo časopisu Chlumeček v roce 2019. Najdete zde vše, co se událo v poslední době v naší farnosti a také to, co plánujeme. Za pozornost stojí např. ohlédnutí za prvním svatém přijímání našich 10 dětí, noci kostelů, májové v Hlubočicích a další zajímavé informace jako třeba pokračování seriálu o mobiliáři našeho poutního chrámu, programu poutí na Chlumku apod.

Toto číslo i všechna předchozí najdete tady.