Vychází šesté číslo časopisu Chlumeček v roce 2018. Najdete zde vše, co se událo v poslední době v naší farnosti a také to, co plánujeme. Za pozornost stojí např. ohlédnutí za koncertem Hradišťanu, švestkovou poutí s kardinálem Dominikem Dukou, misijním mostem modlitby, misijní nedělí s misijním jarmarkem a další zajímavé informace.

Toto číslo i všechna předchozí najdete tady.