V sobotu 3. ledna 2015 se v naší obci a okolí uskuteční již po patnácté celostátní Tříkrálová sbírka. Tříkrálová sbírka je dobročinná akce pořádaná pravidelně každý rok začátkem ledna společností Charita Česká republika. V Luži a okolí sbírku organizuje a zajišťuje pomocí zapečetěných kasiček Oblastní charita Pardubice ve spolupráci se skupinkami dobrovolných koledníků z řad dětí a dospělých naší farnosti a obce. Skupinky koledníků tvoří většinou tři děti, tedy tři králové, a jeden dospělý, vedoucí skupinky. Ti pak společně koledují na různých místech naší obce například za doprovodu zpěvu, popř. hudebních nástrojů. Tříkrálová sbírka je svým sociálním charakterem určena na pomoc potřebným lidem v našem okolí.

  betlemek

Proč koledujeme?

Přinášíme lidem nejkrásnější zprávu, že se nám narodil náš spasitel Ježíš. Z vykoledovaných peněz podpoříme, ty co to opravdu potřebují. Většinu získaných prostředků použijeme na rekonstrukci ambulantních odlehčovacích služeb/“školka pro seniory“/. Část výtěžku bychom rovněž rádi věnovali na rozvoj služby hospicové péče, dále na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a jako každým rokem věnujeme část na přímou pomoc potřebným lidem v rámci humanitární pomoci v ČR a zahraničí.

 Pro koledníky:

- Koledníčci přijďte v sobotu 3.1.2015 do 8:30 na faru, kde proběhne krátká organizační schůzka, poté bude krátké požehnání koledníkům v kostele Sv. Bartoloměje v Luži a začneme společně koledovat.

- Milé děti, kteří se letos chcete zúčastnit Tříkrálové sbírky jako koledníci, dejte nám prosíme vědět, že chcete také koledovat. Přihlásit se můžete u paní Zavřelové ve školní družině, v Mateřském centru Dar u Mgr. Marie Doležalové, popř. emailem na kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ., nebo je možné hodit do schránky na faru nadepsaný lístek „Tříkrálová sbírka“, uvést jméno koledníka, jeho věk, a telefonní kontakt na rodiče.

- Koledníci pokud můžete, vyrobte si doma z papíru tříkrálovou korunu, k oblečení je vhodné mít s sebou starší bílý „základ – přehoz a barevnou deku či šátek jako královský plášť. Pokud nemáte oděv a korunu,  bude i několik erárních tříkrálových oděvů a korun k dispozici na faře v Luži. Hudebně nadané děti si mohou vzít i vhodný hudební nástroj.

- Koledníčci jsou po sbírce zváni na občerstvení na faru.

 A jak vše probíhá?

- Místo koledování a vedoucí skupinky v níž bude Vaše dítě bude určeno při srazu 3.1.2015 na faře v Luži (můžete se s vedoucím domluvit do kdy můžou Vaše děti koledovat, místo setkání a vyzvednutí dětí apod.). Vedoucímu bude min. 15let a bude dávat pozor na koledníky. Vedoucí skupinky během koledování budou vybaveni průkazem SČKCH, občanským průkazem, kasičkou s charitním logem a opatřenou pečetí a podpisem pracovníka obce.

- Skupinky dětí z Luže a okolí budou koledovat v Luži, Zdislavi, Radimi, Dolích, Hroubovicích, Bělé, Voleticích, Lozicích, Domanicích, Srbcích, Dobrkově, Mravíně, Brdě, Rabouni, Janovičkách, ve Štěnci a na Košumberku. Skupinky dětí z Chroustovic a okolí budou koledovat v Chroustovicích, Jenišovicích, Martinicích, Poděčelích, Březovicích, Bezinách, Lhotě u Chroustovic, Zalažanech, Městci, Ostrově, Holešovicích a v okolních vesnicích.

- v případě jakýchkoli dotazů, nejasností či změn nás můžete kontaktovat na tel. čísle : 469 671 110 nebo email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript "> Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 Oblastní charita Pardubice přeje všem radostné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2015. 

Aktualizováno ( Čtvrtek, 18 Prosinec 2014 11:22 )