INFORMACE O PROJEKTU

Projekt:

„Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži“

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000324

 
Na začátku roku 2016 jsme se věnovali společně s firmou Dabona z Rychnova přípravě žádosti o dotaci, kterou jsme v 03/2016 podali do 13. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) na akci: Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži.

Farnosti dne 20.12.2016 přišla od poskytovatele dotace zpráva, že žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí dotace. Právní akt byl podepsán 21.12.2016. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních a restaurátorských prací. Smlouva s dodavatelem byla podepsána 27.2.2017. Staveniště bylo předáno 2.3.2017, od té doby probíhají stavební a restaurátorské práce. Projejekt zahrnuje práce týkají se zbývající části fasády Chlumku, ohradní zdi, chodníku a zeleně v areálu. Dokončení stavebních a restaurátorských prací se předpokládá do 30.11.2017.
 
Hlavním cílem projektu je obnova fasády chrámu, obnova zahrady vč. chodníků a laviček, rekonstrukce ohradní zdi okolo kostela, doplnění prvků zabezpečení - brána, evidence návštěvnosti - čidla.

Dalšími nehmotnými cíli projektu je zvýšení návštěvnosti národní kulturní památky uvedené v Indikativním seznamu národních kulturních památek a tím i podpora cestovního ruchu v Pardubickém kraji.

 
Projekt

"REKONSTRUKCE AREÁLU A FASÁDY POUTNÍHO CHRÁMU PANNY MARIE NA CHLUMKU V LUŽI" je spolufinancován Evropskou unií.


alt

 

Aktualizováno ( Pondělí, 28 Srpen 2017 09:30 )

 

Vychází vánoční speciál časopisu Chlumeček

Vyšlo speciální vánoční číslo časopisu Chlumeček 2016. Najdete zde úvodník P. Josefa a program Vánoc v našich farnostech. Můžete si ho stáhnout zde.

 

Dokončení obnovy interiéru Chlumku

Dokončení obnovy interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži.
Římskokatolická farnost Luže realizovala opravy díky dotaci z fin. mechanizmu EHP/Norska a partnerům Pardubický kraj, Město Luže, Biskupství královéhradecké.

Celý článek...

 

Báseň První pouť

První pouť je nádherná báseň, kterou na našem poutním místě zanechal jeden vděčný poutník. Kéž jeho i všechny poutníky chrání na všech cestách Panna Maria, Pomocnice křesťanů.

Celý článek...

 

Varhanní maraton v Chrasti

Farnost Chrast vás zve na unikátní akci: Varhanní maraton v sobotu 16.4.2016 od 13:00

Aktualizováno ( Úterý, 15 Březen 2016 08:57 )

Celý článek...

 

<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

www.sex-videos-720p.com