Pozvánka na Vánoční akce

Římskokatolická farnost Luže Vás srdečně zve na tyto akce:

 

Aktualizováno ( Pátek, 12 Prosinec 2014 07:55 )

Celý článek...

 

Bezbariérový přístup do chrámu

            Do poutního chrámu je možné se dostat od 28.6.2012 i bezbariérovou cestou. Pokud stojíte pod hlavním schodištěm, vydáte se při čelním pohledu na chrám doleva po vydlážděné cestě vedoucí mírně z kopce směrem ke kříži, dále odbočíte doprava na silnici, která vede k Hamzově odborné léčebně. Přibližně v její 1/2 odbočíte doprava na přístupovou cestu vedoucí ke vstupním dveřím do chodby k výtahu. Zde otevřete zámek dveří pomocí čipu (více viz. Vstup do výtahu), vstoupíte do chodby, kde uvidíte na konci výtah, který Vás vyveze na ambit kostela. Na ambitu se vydáte doprava, pak odbočíte doleva a po dřevěné rampě vstoupíte do chrámu hl. vstupem. Celá popsaná trasa je bez jakékoliv překážky - vhodná pro vozíčkáře, kočárky atd.

Aktualizováno ( Neděle, 17 Červen 2012 21:19 )

Celý článek...

 

Chlumecké poutě 2015

Program letošních poutí:

 

Aktualizováno ( Čtvrtek, 28 Květen 2015 07:19 )

Celý článek...

 

Podrobnosti o projektu


Podrobnosti o projektu Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu P. Marie na Chlumku v Luži:

alt

Aktualizováno ( Středa, 12 Červenec 2017 10:45 )

 

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt:

„Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži“

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000324

 
Na začátku roku 2016 jsme se věnovali společně s firmou Dabona z Rychnova přípravě žádosti o dotaci, kterou jsme v 03/2017 podali do 13. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) na akci: Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži.

Farnosti dne 20.12.2016 přišla od poskytovatele dotace zpráva, že žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí dotace. Právní akt byl podepsán 21.12.2016. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních a restaurátorských prací. Smlouva s dodavatelem byla podepsána 27.2.2017. Staveniště bylo předáno 2.3.2017, od té doby probíhají stavební a restaurátorské práce. Projejekt zahrnuje práce týkají se zbývající části fasády Chlumku, ohradní zdi, chodníku a zeleně v areálu. Dokončení stavebních a restaurátorských prací se předpokládá do 30.11.2017.
 
Hlavním cílem projektu je obnova fasády chrámu, obnova zahrady vč. chodníků a laviček, rekonstrukce ohradní zdi okolo kostela, doplnění prvků zabezpečení - brána, evidence návštěvnosti - čidla.

Dalšími nehmotnými cíli projektu je zvýšení návštěvnosti národní kulturní památky uvedené v Indikativním seznamu národních kulturních památek a tím i podpora cestovního ruchu v Pardubickém kraji.

 
Projekt

"REKONSTRUKCE AREÁLU A FASÁDY POUTNÍHO CHRÁMU PANNY MARIE NA CHLUMKU V LUŽI" je spolufinancován Evropskou unií.


alt

 

Aktualizováno ( Středa, 12 Červenec 2017 10:45 )

 

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL